Russisk militærøvelse utenfor Andøya:

Bakke-Jensen mener Russland opptrer stadig mer selvhevdende

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen reagerer på den varslede russiske militærøvelsen utenfor Helgeland og Andøya.

– SELVHEVDENDE: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener Russland opptrer stadig mer selvhevdende i havområdene utenfor Norge.  Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Andøy

Russland har varslet at landet i perioden 14.-17. august vil etablere fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms.


P8-fly på Andøya

– Skal følge russisk militærøvelse vest av Helgeland og Andøya

– De amerikanske P8-flyene skal hjelpe Norge med økt situasjonsforståelse i forbindelse med en varslet russisk øvelse, sier pressetalsmann Sigurd Tonning-Olsen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

 

Ett av områdene ligger vest av Helgeland, mens de tre andre områdene ligger vest og nordvest av Andøya.

– Dette indikerer at russiske sjø- og luftstridskrefter planlegger å gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i disse områdene. Den ventede russiske øvingsaktiviteten føyer seg inn i et mønster der Russland opererer og driver militær aktivitet hyppigere og lengre vest enn tidligere, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.


Vil ikke si hvorfor USA har tre P8-fly på Andøya

US Navy har nå tre P8 Poseidon overvåkingsfly på Andøya. Hvorfor de er her er det foreløpig ingen i Forsvaret som kan svare på.

 

Han skriver videre at Norge vektlegger forutsigbarhet og tilbakeholdenhet i planlegging og gjennomføring av nasjonal og alliert militær øving og trening. 

– Vi kan ikke se at Russland tar de samme hensynene. Vi ser heller ikke rent militære grunner til at den ventede russiske øvingsaktiviteten må gjennomføres i nettopp disse farvannene så langt vest og i nærheten av Norge. Vi har over tid sett en utvikling der Russland opptrer stadig mer selvhevdende i våre nærområder. Norge ser med bekymring på dette og vil følge nøye med på den ventede russiske øvingsaktiviteten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.