Kommunen avviser regress-krav på Montessori-skade

Andøy kommune avviser et regresskrav fra Fremtind forsikring etter en kloakk-skade ved Bleik montessori-skole

SKADE: I juni var det tilbakeslag av kloakk i kjelleren til bleik montessoriskole. Andøy kommune avviser nå et regress-krav fra skolens forsikringsselskap.  Foto: jørn Aune

Andøy

Det var 3. juni i år at det oppstod vannskade i et av byggene som tilhører Bleik og omegn montessoriskolelag.

Fremtind forsikring skriver i en epost til Andøy kommune at skaden kom som følge av tilbakeslag fra kommunalt ledningsnett.

– Vi har ikke endelig oversikt over skadens økonomiske omfang og kommer tilbake til dere når oppgjøret med vår forsikringstaker er avsluttet, skriver forsikringsselskapet i eposten.

Tredje gang

I skaderapporten fremgår det at kloakkvann kom inn i kjelleren til et av skolebyggene og at det skal være tredje gang dette skjer i løpet av de seneste årene.

TakstTeam Nord AS skriver i rapporten at det er påregnelig at dette vil skje igjen på grunn av måten avløpet er koblet til kommunens ledningsnett.

Som man ser av foto er enden/avslutningen på avløpsrøret ikke anboret (dvs. sammenføyd) med ledningsnett, men kun avsluttet med åpent rør inne i kum.

Det er tydelig at denne utførelsen ikke er tilfredsstillende, og det er således påregnelig at det vil skje tilsvarende hendelser i fremtiden dersom det ikke blir foretatt tiltak, skriver TakstTeam Nord.

Skolens drift ble ikke berørt av skaden, men selskapet Recover har vært innleid for å rengjøre og desinfisere berørte gulvflater.

Avvises

Andøy kommune avviser kravet fra Fremtind forsikring.

Tom Schaug skriver at det ikke er godtgjort at laveste sluk i bygget har den minimum høydeforskjell til kommunens ledning.

– Som kjent skal høydeforskjell mellom topp sluk og kommunal ledning være minimum 90 cm, nettopp for å forebygge tilbakeslag ved midlertidige tilstopninger i hovedledning. Dersom høydeforskjellen er under minimumshøyde, skal abonnenten sikre seg mot tilbakeslag ved å montere en tilbakeslagsanordning som sikrer mot tilbakeslag ved midlertidig tilstopping av avløpsnett, skriver Schaug

– Med bakgrunn i brudd på Andøy kommunes tekniske bestemmelser avvises regresskravet i sin helhet, heter det til slutt.