Seniorforsker: – NATOs storøvelse terget russerne

Seniorforsker Julie Wilhelmsen mener fjorets store NATO-øvelse i Norge terget russerne og at det er forklaringen på økte russisk aktivitet utenfor norskekysten.

HAR BIDRATT SELV: Seniorforsker Julie Wilhelmsen mener Norge selv har bidratt til at russerne nå har mer aktivitet utenfor den norske «stuedøren».  Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Andøy

Russland har varslet en stor militærøvelse i fire områder utenfor norskekysten. Ett av områdene ligger utenfor kysten av Helgeland. De tre andre områdene ligger vest og nordvest av Andøya.

USA har derfor sendt tre P8 Poseidon overvåkingsfly til Andøya for å følge med på øvelsen. P8-flyene er trolig også interessert i aktiviteten til nye russiske undervannsbåter.


P8-fly på Andøya

– Skal følge russisk militærøvelse vest av Helgeland og Andøya

– De amerikanske P8-flyene skal hjelpe Norge med økt situasjonsforståelse i forbindelse med en varslet russisk øvelse, sier pressetalsmann Sigurd Tonning-Olsen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener Russland opptrer mer og mer selvhevdende i havområdene utenfor Norge, og er bekymret.

– Vi har over tid sett en utvikling der Russland opptrer stadig mer selvhevdende i våre nærområder. Norge ser med bekymring på dette og vil følge nøye med på den ventede russiske øvingsaktiviteten, uttalte Bakke-Jensen i en pressemelding.

Kan skylde på seg selv

Julie Wilhelmsen er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Hun mener Bakke-Jensen selv har vært med å skape den situasjonen han nå er bekymret for.

– Dette dreier seg ikke om Norge, men om Norge som Nato i nord. Norge blir bondefanget av ideen om at vi er nødt til å gjøre hva enn USA ber oss om å gjøre, fordi vi aldri vil kunne forsvare oss alene. På den måten bidrar Norge til en utvikling russerne frykter. Det er den amerikanske militærmakten russerne ikke vil ha nærmere sine grenser, sier Wilhelmsen til NRK.

Hun trekker blant annet frem fjorårets store NATO-øvelse «Trident Juncture» og utlplasseringen av amerikanske styrker på Værnes som noe av det som terger russerne.

– I stedet for å fortsette å si, som norske myndighetene ofte har sagt, at vi ikke skjønner hvorfor russerne reagerer, så bør man begynne å forstå logikken i russernes tenkemåte. For vi arbeider oss inn i en farlig situasjon, rett og slett. Sjansen for en krise i nordområdene er mye større enn for fem år siden, sier Wilhelmsen til NRK.

– Ønsker å være tydelig

Bakke-Jensen på sin side, viser liten forståelse for den russiske aktiviteten.


Russisk militærøvelse utenfor Andøya:

Bakke-Jensen mener Russland opptrer stadig mer selvhevdende

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen reagerer på den varslede russiske militærøvelsen utenfor Helgeland og Andøya.

 

– Den allierte tilstedeværelsen i Norge er en viktig del av de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, og er forutsigbar for Russland. Det er derfor ingen grunn til reaksjoner fra russisk side på alliert øving og trening i Norge. Vi praktiserer stor åpenhet omkring denne aktiviteten, sier Bakke-Jensen til NRK.

Nytt missil-system nær Norge

NRK melder torsdag at Russland har plassert ut det nye Bal-kystmissilsystemet ved grensen mot Norge i nord. Dette skal være en gjengjeldelse for moderniseringen av Globus III-radaren i Vardø. Russerne mener denne radaren vil bli en del av USAs missilforsvar.

NRK skriver at det nye missil-systemet er laget for å ødelegge bakkemål i en avstand av 150 kilometer og det er plassert bare 70 kilometer fra Vardø.