Planlegger ny tursti langs fjellet på Bleik

– Dette skal bli en tursti som kan brukes av alle, sier Gunnar Nilsen, Ole Herman Olsen og Oddbjørn Stave.

TURSTI: Sportsklubben Høken planlegger å bygge en tursti fra Lyngmoa på Bleik langs fjellfoten til kirkegården nord for Bleik.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Sportsklubben Høken er i startgropa med et nytt prosjekt, nærmere bestemt en tursti fra Lyngmoa på Bleik og nordover til kirkegården. Stien blir cirka to kilometer lang.

FINANSIERING: – Det som gjenstår er finansiering. Alt av tillatelser er nå klart, sier Gunnar Nilsen, Oddbjørn Stave og Ole Herman Olsen (sammen med Linus og Oda). Turstien vil koste mellom én og to millioner kroner, og skal være tilrettelagt for alle.  Foto: Jørn Aune

 

Stien skal gå langs fjellfoten og det er planlagt bygging av en gapahuk samt flere benker langs turstien.

– Stien skal være tilrettelagt for alle, slik at man kan gå så langt man klarer og hvile seg underveis, sier Nilsen.


De mener turstien vil bli en flott opplevelse for turgåere. Det vil også være mulighet for å krysse fylkesvegen og gå tilbake langs stranda på Bleik.

Skole og barnehage

– Dette skal være et tiltak for barn og unge og også for dem som er bevegelseshemmet. Det skal være mulighet å bruke stien med rullestol, rullator og barnevogn, sier Olsen.


Dronningruta ikke Nasjonal turiststi

Dronningruta oppfyller ikke kravene for å bli tatt opp som Nasjonal turiststi - ennå.

 

Man ser også for seg at stien kan brukes til utflukter av barnehagen og skolen på Bleik.

Følger eksisterende sti

Stave sier at det i dag går en vanlig sti der man planlegger turstien.

– Midt på sommeren er det så høyt gress der at den er vanskelig å bruke. Vi planlegger en gruslagt tursti som er halvannen meter bred, sier Stave.

De satser ikke på en tursti av treverk, slik det er laget i Møsje utenfor Andenes.

Skiløype

– Slik vi bygger stien, kan den brukes som skiløype om vinteren. Høken kjører allerede skispor fra skolen til lysløypa, sier Olsen.

Turstien kan dermed kobles sammen med lysløypa på Bleik til en betydelig lengre skiløype.

Tillatelser

Det er Sameiet Bleik utmarksfellesskap som eier området der turstien er planlagt. Sameiet har nå fått tillatelse fra Andøy kommune til å etablere turstien, samt bygge gapahuk og benker og rasteplasser langs stien.

I et infoskriv, skriver turmarsjgruppa i Høken at man har fått signaler fra Vesterålen turlag om at turlaget kan være interessert i å bidra til å få reist gapahuken.

Finansiering

Det som nå gjenstår er finansiering. Det er anslått at turstien vil koste mellom én og to millioner kroner før den står ferdig.

NYTT PERSPEKTIV: Slik ser Bleik ut fra området der turstien er planlagt. ved fjellfoten får man et helt nytt perspektiv på området.  Foto: Ola Bjerrang

 

– Vi vil søke flere steder om midler. Vi håper å få spillemidler, sier Nilsen.

Turstien er nå prioritert på femteplass over idrettsanlegg i Andøy som kan få spillemidler fra Nordland fylkeskommune.

Sindre Wolf i Andøy kommune sier at det er ny søknadsfrist 1. oktober og at en ny prioriteringsliste vil bli utarbeidet i høst.