Vedtar ny politivedtekt for Andøy:

Vil ikke forby tigging og husdyr kan ikke vandre fritt på Andenes

Tigging vil være tillatt i Andøy og det blir forbudt med sau og andre husdyr uten tilsyn på Andenes. Det fremgår av forslaget til ny politivedtekt.

FORBUDT: Dersom politikerne vedtar rådmannens forslag til politivedtekt for Andøya, vil være forbudt å la sauer eller andre husdyr vandre rfritt på Andenes.  Foto: Jørn Aune

Andøy

I formannskapet mandag og kommunestyret neste mandag skal politikerne vedta ny politivedtekt for Andøy.


Andøy sender politivedtekter på høring

Andøy kommune har sendt sitt forslag til endrede politivedtekter på høring.

 

Politidirektoratet har utarbeidet en mal for slike politivedtekter og ønsker at alle kommuner skal vedta vedtekter basert på denne malen. Men det er lov å gjøre lokale tilpassinger og det gjør man i Andøy.

Endringene som er foreslått, er utarbeidet i samarbeid med politiet i Andøy.

Tigging og pantelån

I forslaget til politivedtekter foreslår rådmannen å ta ut punktene om tigging og pantelånvirksomhet.

– Tigging er så langt ikke et problem i Andøy kommune, heter det i utredningen.


Fylkesmannen vil finne ut om vei-sau er et problem

Flere steder i Vesterålen kan du i disse dager treffe på sau langs veiene. Nå vil fylkesmannen i Nordland kartlegge problemet.

 

– Har for tiden ikke pantelånervirksomhet i Andøy kommune, står det om dette punktet.

Camping og husdyr

Når det gjelder camping og husdyr foreslår rådmannen litt mindre begrensninger enn det som Politidirektoratet foreslår.

– I tettbygde strøk er telting, camping eller lignende forbudt i offentlige parker, grøntarealer, friområder og ved vei, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet, mener rådmannen det skal stå om dette fordi man ikke ønsker et generelt forbud mot telting og camping i hele kommunen.

Når det gjelder husdyr, kan de vandre fritt i Andøy med unntak av på Andenes.

– På tettstedet Andenes er det forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn, foreslår rådmannen om husdyr og viser til at dette til tider har vært et problem.

Snømåking

Et annet punkt rådmannen vil endre, er snømåking. Politidirektoratet mener at huseier har ansvar for å snømåking på fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen, samt strø når det er glatt.


Andøy sist ut med politiavtale

– Politiavtalene er en av de positive tingene med politireformen, sier ordfører Jonni Solsvik.

 

– Ingen sedvane i Andøy, skriver rådmannen og foreslår at det kun er ved ras fra tak at huseier er pliktig til å fjerne snø fra fortau.

Huseier er også pålagt å varsle om fare for takras.

– Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet, heter det i forslaget til politivedtekt.

Nattero

Ellers fremgår det av politivedtekten at det skal være nattero på offentlig sted mellom 23.00 og 06.00.