Formannskapet i Andøy:

Skeptisk til reiselivsstrategi

Politikerne i Andøy er mildt sagt skeptisk til forslaget til ny reisemålsstrategi for Vesterålen. – Det er nesten som man viker unna på å være ærlig om hva som er lokomotivet i reiselivet, sa Hermod Bakkevoll (KrF). 

FORBEHOLD: Formannskapet i Andøy er skeptisk til den nye reisemålsstrategien til Visit Vesterålen og mener at Andøy og kvalturisme ikke får den plass i planen som politikerne i Andøy mener det bør ha.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen anbefalte politikerne å slutte seg til strategien og legge den til grunn for den videre arbeidet med saker som berører Andøy som reisemål.

– Administrasjonens vurdering er at planen legger et godt grunnlag for utvikling av reiselivsprodukter i alle kommunene i Vesterålen. Forslagene fra «Go Andøy» vil være Andøys bidrag i denne planen. Samlet vil Vesterålen fremstå som ett mer attraktivt og profilert reisemål både i regionen og nasjonalt/internasjonalt.

Bærekraft

Planen peker ut tre satsingsområder: turister som vil vandre i fjell og natur (Hikers Paradise), lokalsamfunn (Flourhising Communities) og kvaler/natur (Whales & Wildlife).

Planen beskriver også hva som må til for at Vesterålen skal få status som et bærekraftig reisemål.

Saken skal også behandles av kommunestyret mandag 26. august, og da vil Visit Vesterålen orientere politikerne om planen.

Det må man i så fall gjøre på en overbevisende måte. For selv om formannskapet enstemmig sluttet seg rådmannens forslag, tok alle forbehold til kommunestyret.

– Diffust

– Det er Andøy som i all hovedsak er reiselivet i Vesterålen. Det er vi som har hovedattraksjonen og da er det for vanskelig å se på de prioriteringene som gjøres og hvordan de skal materialisere seg, sa Høyres Matz Abrahamsen.

– Jeg har de samme betenkelighetene. Det er et flott verk med flotte ord og flotte bilder. Men det blir for diffust i forhold til Andøy. Det er nesten som at man viker unna å være ærlig på hva som er lokomotivene i reiselivet. Jeg synes det er alvorlig om noe som er så diffust blir stående. Kan vi utsette saken, spurte Hermod Bakkevoll (KrF).

– Det kan ikke bortforklares at den aktiviteten som er bygget opp på Andenes er en sterk generator for trafikk til Vesterålen og Nordland. Utbyggingen av Romskipet Aurora og The Whale vil generere mer trafikk, sa Knut Nordmo (Sp).

– Laget for å være samlende

Robert Svendsen fra Miljøpartiet De Grønne pekte på at strategien er laget for virke samlende for Vesterålen.

– Dette er et ønske om å samle alle kommunene rundt ett felles minste multiplum og er en plan som er konstruert for å være samlende. Det er Andøy som er spydspissen i Vesterålen og denne planen vil ikke ha særlig betydning for utviklingen av reiselivet i Andøy. Det klarer vi selv, sa Svendsen.

Vil ikke bli som Lofoten

Det ble også snakket en del om hvordan reiselivet i Vesterålen skal vokse.

– Finnes det grenser for vekst, spurte John Helmersen (Andøylista).

– Det jeg leser er at Vesterålen som region skal nærme seg Lofoten. Hvor stor ønsker vi faktisk å bli? Vil vi ha det slik det er i Lofoten? Det ser ut som om ubegrenset vekst er målet. Det er for meg en gåte hvordan man kalle dette bærekraftig, sa Einar Åbergsjord (Ap).

Han lurte også på om hvilket handlingsrom politikerne i Andøy har for å få endret planen og eventuelt utsette saken.

– Jeg ønsker ikke å manøvrere Vesterålen inne i en situasjon der vi blir lik Lofoten i turistmengde, sa ordfører Jonni Solsvik.

Astrid Bertinussen i Visit Vesterålen, har kommentert reisemålsstrategien i en egen sak.