Gjennomgang av offentlige dokumenter klar:

– Dokumentet vil ikke i seg selv snu saken, men kan være et referanseverk for de som vil bruke det

Bevar Andøya Flystasjon kunngjorde i dag den eksterne gjennomgangen av alle offentlige dokumenter i forbindelse med nedleggelsen av Andøya flystasjon. Målet er at dette skal kunne brukes som et referansemateriale for å jobben videre.

KJEMPER: Kenneth Pettersen og Hilde Flobergseter i foreningen Bevar Andøya flystasjon.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

«JAS Consult AS, Core International AS (Core Communications) og Kvamme Associates AS har gått gjennom alt offentlig tilgjengelig materiale og samlet det i separate tidslinjer slik at det er lett å følge prosessen. De har brukt sin kompetanse til å velge ut de viktigste nøkkelpunktene slik at det hele er blitt oversiktlig. Vi som har fulgt denne prosessen tett vet at informasjonsmengden i denne saken er kolossal og lett å miste tråden i. Vi håper at dette dokumentet kan være en ressursbank for alle som ønsker å jobbe videre med saken, både private og journalister.», skriver BAF på sine facebooksider.

Dokumentet kan leses i sin helhet her.


Se folkemøtet med Liv Signe Navarsete i opptak

VOL var til stede i kommunestyresalen på Andenes og overførte folkemøtet med Liv Signe Navarsete direkte. Nå kan du se møtet i opptak.

 

Vol har forsøkt å få en kommentar fra BAF om dokumentet og veien videre, men de ønsker ikke å kommentere utover det de har skrevet på sine facebooksider.

Dette var mandatet

Mandatet til selskapene som har utarbeidet dokumentet, var som følger:

«Bevar Andøya flystasjon (BAF) ønsker å gjennomføre en faktisk rekonstruksjon av prosessen med utgangspunkt i hva som har skjedd, og en etterfølgende prosessanalyse av alle relevante initiativ, hendelser, informasjoner, vurderinger, beslutninger mv., i forbindelse med de til nå kjente faktorer, som har innvirket på avgjørelsen om å flytte basen til de norske Maritime patruljeflyene (MPA) fra Andøya til Evenes, når Orionflyene fases ut.

Dette arbeidet vil bestå i å utarbeide tidslinjer og gjennomføre analyser for å kartlegge de forskjellige hendelser mv. som samlet, enkeltvis, direkte eller indirekte har hatt innflytelse på avgjørelsen.»

 

Det har vært litt temperatur angående dokumentet, siden det har tatt tid før det kom ut. Om rapporten og arbeidet med det, skriver styret i BAF.

«Dette er utført av et uhildet profesjonelt team som gir dokumentet større faglig tyngde, enn om vi selv skulle skrevet det. I kommentarfeltene i facebookgruppa har dette blitt referert til som en gransking.Det er det ikke. Dette er, som det går fram av mandatet, en faktisk gjennomgang av de faktorene som ledet fram til vedtaket om nedleggelse.», skriver de.


Harald Fodstad melder seg ut av Venstre etter Andøy-vedtak

– Kan ikke snu i et forslag man selv har levert inn

Harald Fodstad er en av veteranene i Andøy Venstre. Nå melder han seg ut. – At Venstre stemmer sammen med Høyre og Fremskrittspartiet er dråpen som får begeret til å flyte over, sier Fodstad.Videre skriver de at dokumentet i seg selv ikke vil snu saken:

«Men vi håper at det kan bli et referanseverk for prosessen så lang som kan brukes til å få en bedre oversikt over det som har skjedd.», skriver de.


 

Kan brukes av journalister

BAF håper at dokumentet kan brukes til å grave og kaste nytt lys over saka.

«Vi som har fulgt denne prosessen tett vet at informasjonsmengden i denne saken er kolossal og lett å miste tråden i. Vi håper at dette dokumentet kan være en ressursbank for alle som ønsker å jobbe videre med saken, både private og journalister.»