Hurtigrutens kommersielle turer kutter Vesterålen

Hurtigruten ASA kutter i stor grad ut Vesterålen og kutter Sortland helt på sine kommersielle turer som starter i 2021.

KUTTER: Vesterålen er bare i liten grad med i Hurtigrutens planer for kommersielle turer langs norskekysten fra 2021. Stokmarknes og Risøyhamn vil få anløp i sommermånedene, mens Sortland kuttes helt ut fra disse seilingene. 

Andøy

Seilingene langs kysten skal fra 1 januar 2021 deles mellom to selskaper, Hurtigruten og Havila. Førstnevnte skal seile med sju båter og Havila med fire skip.


Hurtigruten fjerner navnet på en båtene fra Vesterålen

Hurtigruten har bestemt seg for å bytte navn på tre av sine skip og bygge dem om til ekspedisjonsskip.Hurtigruten har imidlertid varslet at de skal fortsette å seile hver dag. De skipene som seiler utenom ordinær rute er rent kommersielle seilinger som ikke mottar statstilskudd. Hurtigruten kan dermed selv bestemme ruter og anløp.

NRK melder at Hurtigruten nå har lagt frem ruteplanene for de kommersielle turene. Planene viser at Vesterålen i liten inkluderes i ruteprogrammet og Sortland faller helt ut av disse rutene.


Får ikke besøk av «Roald Amundsen»

Vesterålen får ikke besøk av «Roald Amundsen», det nye cruiseskipet til Hurtigruten. Lørdag seilte båten gjennom Tjeldsundet på vei sørover.

 

NRK melder at i perioden mai til september vil de kommersielle seilingene anløpe Stokmarknes og Risøyhamn, men altså ikke Sortland.

Fra oktober til april er Vesterålen helt ute. Det samme gjelder gjelder turene som skal gå fra Hamburg til Nordkapp fra april til September og turene fra Dover i England til Nordkapp (oktober til mars).


Havila og Hurtigruten får kontrakter på kystruten Bergen-Kirkenes

Kystruten Bergen-Kirkenes deles mellom Havila og Hurtigruten.Hurtigruten AS fortsetter med 11 skip

Det blir fire dager med to «hurtigruter»

Selv om driften av hurtigruten nå skal deles av to rederier, vil Hurtigruten AS fortsatt seile daglig. Transportforsker Gisle Solvoll tror det kan bli en utfordring for Havila.Hurtigruten AS fortsetter med 11 skip

– En utfordring for Havila

Selv om driften av hurtigruten nå skal deles av to rederier, vil Hurtigruten AS fortsatt seile daglig. Transportforsker Gisle Solvoll tror det kan bli en utfordring for Havila.

 

De tre anløpene i Vesterålen vil alle få daglige anløp gjennom de ordinære hurtigrute-anløpene.

Nye anløp

Hurtigruten legger opp til noen nye anløp på disse turene, blant annet Reine i Lofoten.