Sentral Frp-politiker om Andøya Spaceport-rapport:

– Helt sikkert positiv

Morten Ø. Johansen er stortingspolitiker for Frp og medlem av næringskomiteen. Mandag besøkte han Andøy og Andøya Space Center.

Positiv: Halvar Rønneberg (Frp) hadde besøk av partikollega og stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen. Sistnevnte er helt sikker på at det vil komme en positiv anbefaling av satellittprosjektet til Andøy Space Center. Foto: Mette-H. berger amundsen 

Andøy

– Jeg konkluderte fort med en ting, nemlig at Andøya kommer til å utvikle seg mye fremover både næringsmessig og befolkningsmessig, sier han til Andøyposten om besøket i Andøy.

Forsvarets tilstedeværelse

Han sier at det var ille at de la ned flystasjonen, men mener det samtidig åpner for nye muligheter.

– Forsvaret forlater ikke Andøya, snarere tvert imot. Den har en stor strategisk betydning og jeg er rimelig sikker på at Forsvaret vet å utnytte dette fremover. Forsvarets tilstedeværelse kommer til å øke, men med fokus på noe annet et konvensjonelle overvåkingsfly. Forsvaret ser muligheter, men de kommer nok ikke til å skrive om det i mediene, sier Johansen, uten å utdype det noe mer.

Positive signaler

– Hvordan vil du jobbe videre for at satellitt-planene du fikk presentert fra Andøya Space Center blir realisert?

– Nå venter regjeringen på at konsulentrapporten skal bli ferdig, og komme med noe jeg er helt sikker på vil være en positiv anbefaling om prosjektet til Andøya Space Center. Da kommer oppstartsmidler og senere videre finansiering, sier Johansen. Han mener dette er et stort og viktig prosjekt for Norge, internasjonalt og ikke minst for Andøya.

– Stortinget har allerede gitt fullmakt til regjeringen for investeringen hvis den er forretningsmessig god, og det tror jeg det er liten tvil om at den er. Jeg er i god dialog med departementet om saken og jeg vet at statsråden er veldig tett på i denne saken, da også han ser hva dette kan bidra til, både for norsk romteknologi og for Andøya, sier Johansen.

– Se fremover

Næringspolitikeren fra Frp sier til Andøyposten at han tror befolkningen i Andøy nå kan konsentrere seg om å videreutvikle lokalsamfunnet næringsmessig i full bredde, ikke bare space, men også turisme.

– Samtidig er det viktig å legge bak seg det som har skjedd og se fremover, for foran andværingene ligger det utrolig store muligheter. Men de kommer ikke av seg selv, avslutter Johansen.