Norge og Polen har gjennomført missiløvelse i Andfjorden

Sammen med Polen har Sjøforsvaret de siste ukene gjennomført en større skyteøvelse i Andfjorden.

Missiløvelsen, som foregikk i Andfjorden, er en regelmessig øvelse som tester Norges sjømålsmissil.  Foto: Forsvaret, Arkivfoto.

Andøy

Missiløvelsen er en regelmessig øvelse som tester Norges sjømålsmissil, NSM.

– Marinen driver regelmessig trening og operasjoner i nordområdene. Vi bidrar til overvåking og tilstedeværelse i nord, og demonstrerer vår militære evne til å beskytte våre sjøområder sammen med våre allierte, sier sjef i Marinen, flaggkommandør Rune Andersen i en pressemelding.

Skutt MISSIL fra fregatt og korvett

Fregatten KNM Otto Sverdrup og korvettene KNM Storm og KNM Gnist, har skutt med alle våpen i overflatedomenet. Den viktigste delen av skyteøvelsen har dreid seg om ett av Sjøforsvarets hovedvåpen, Naval Strike Missile. Marinen har skutt to missiler under øvelsen, en fra fregatt og en fra korvett. Polen har skutt to missiler fra landbaserte systemer.

– Øvelsen har gitt et svært godt utbytte for trening og øving. Skytingen har blitt gjennomført på en realistisk måte. Dette hever ferdighetsnivået om bord og gir nyttige resultater som analyseres og brukes videre i taktikkutvikling, heter det i pressemeldingen.

Internasjonale enheter

I tillegg til nasjonal deltagelse fra en rekke enheter fra Forsvaret var det også flere internasjonale observatører og deltakere.

 – Det er viktig at vi har et tett samarbeid med våre allierte. Det har vært en stor interesse fra flere allierte land for å delta og observere øvelsen, og det er svært positivt. Andøya Test Center har bygget opp unik kompetanse og infrastruktur til å gjennomføre realistisk trening med ulike våpensystemer, og det er av interesse for flere, sier Andersen.

Det har under øvelsen blitt skutt både fra land og fartøy. Målene det har blitt skutt på har vært sjømål, enten fjernstyrte eller statiske.

Samarbeid mellom Marinen og hæren

Øvelsen har vært koordinert og overvåket av Andøya Test Center (ATC). Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Marinens Krigføringssenter har fortløpende bidratt med analyser og debriefing av resultater for mannskapene.

Brigade Nord har vært tilstede på land med elementer fra sitt kampluftvern. Det ble også skutt mot dronemål med kanon og mitraljøse. Marinen og Hæren har dermed samtidig fått trene på nettverksbaserte operasjoner.

– Øvelsen har vært god og tilbakemeldinger fra observatører og deltakende enheter er positive. Områdene våre i nord er svært egnet for maritim trening, og en god øvelse for Norge og våre allierte, sier orlogskaptein Oddbjørn Endal, som er ansvarlig for gjennomføringen av øvelsen, i pressemeldingen.