I én vesterålskommune er det sterk vekst i skatteinntektene

Kommunene i Vesterålen sliter med å få vekst i de kommunale skatteinntektene.

Skatteinntektene i Andøy er ned 6,1 prosent sammenlignet med i fjor, men kommunen er likvel foran budsjett. 

Andøy

Det viser de siste tallene fra SSB, som ble publisert onsdag morgen. Likevel er kommunene er lite engstelige over utviklingen. Dette gjelder særlig Andøy, som har en tilbakegang på 6,1 prosent fra i fjor.

– I fjor hadde vi et ekstraordinært godt år med en samlet skatteinngang på 134,5 millioner kroner. Vi har budsjettert med en skatteinngang på 117,9 millioner kroner, og per august er vi 1,9 prosent foran budsjett, sier økonomisjef Stein Ivar Johansen i Andøy.

Skatteøkningen var for Andøys del 12,1 prosent for perioden januar-august 2017 mot januar-august 2018.

Johansen sier at årsaken til at Andøy hadde et så godt år i fjor, var at enkeltpersoner bidro med ekstraordinære inntekter, spesielt mot slutten av året. Johansen sier at det derfor er grunn til å tro at differensen vil øke også resten av året. Nedgangen kommer dermed ikke som en overraskelse og får uansett ikke umiddelbar konsekvens for kommunebudsjettet.

De øvrige kommunene i Vesterålen og Lødingen har følgende endringer i de kommunale skatteinntektene:

Lødingen: -0,6%

Hadsel: 1,5%

Bø: 1,7%

Øksnes: 2,2%

Sortland: 2,3%

De totale skatteinntektene endrer seg mer. Lødingen har et fall på 16 prosent fra 2018. Lødingen faller mest. Hadsel er ned 8,4 prosent, Andøy er ned 9,9 prosent, Sortland er ned 0,8 prosent og Øksnes er opp 0,1 prosent.

Bø har størst vekst med 12,1 prosent.