Mål: 350 nye arbeidsplasser, men har bare klart 19,5 så langt

Samskap har som mål å skape 350 nye arbeidsplasser i Andøy.

Andøytorv skal finne ut om de kan utnytte fiskeslam fra den nye oppdrettsbedriften, som blir liggende tett sør for bedriftens fabrikk 

Andøy

Halvårsrapporten fra omstillingsorganisasjonen viser at det er et stykke igjen før omstillingsorganisasjonen Samskap har nådd sine mål. Av prosjektene som har fått støtte er 24 prosent forstudier, 69 prosent forprosjekter og kun sju prosent hovedprosjekter. Disse har totalt resultert i 19,5 arbeidsplasser.