Næringsforening med tung satsing

For å initiere kreative prosesser og lette dialogen med det offentlige, etablerer Andøy næringsforening nå fire ulike ressursgrupper.

Andøy næringsforening: Daglig leder Birger Elverum vil ha med aktører i andøysamfunnet i de nye ressursgruppene som de etablerer. Arkivfoto 

Andøy

Gruppene er «Andenes sentrumsutvikling», «Prærien næringspark», «Ressursgruppe Sør-Andøy» og «Marine næringer».