Spennende dag for Andøy?

Forsvarssjefens råd kommer 8. oktober

Tirsdag 8. oktober skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legge frem sitt fagmilitære råd i forbindelse med den nye langtidsmeldingen for Forsvaret. Det skjer i Oslo.

RÅD: Tirsdag 8. oktober skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legge frem sitt nye fagmilitære råd og overlevere til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Det kan gi en nærmere avklaring på hvilken rolle Andøya flystasjon skal ha i fremtiden.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det var 5. april i år at Bruun-Hanssen fikk i oppdrag fra regjeringen å utforme et nytt fagmilitært råd. Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Forsvaret våren 2020.


– Turbulens stopper ikke Evenes-utbyggingen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier turbulensutfordring rundt MPA-basen, som etter hvert skal opp på Evenes, skal løses. Mandag markerte han byggestart for det første kampfly-bygget.

 

Det var varslet at det nye fagmilitære rådet skulle komme i oktober. VOL får opplyst fra forsvarsjefens pressetalsmann, oberstløytnant Frank Sølvsberg, at dette vil skje tirsdag 8. oktober.

Andøya

Selv om Andøya flystasjon er vedtatt nedlagt, kan forsvarssjefens råd likevel bli spennende lesning for andværingene.


Andøya flystasjon:

– Ikke en tapt sak, mener Knag Fylkesnes (SV)

– Andøya flystasjon er ikke en tapt sak, men jeg er bekymret for at man ødelegger kompetansen før man snur, sa SVs Torgeir Knag Fylkesnes på Andenes torsdag. 

 

For det som synes sikkert, er at Forsvaret kommer til å beholde flystasjonen og ikke avhende den slik Stortinget forutsatte da man vedtok nedleggelse i november 2016.

Forsvarssjef Frank Bakke-Jensen har flere ganger varslet at man skulle avklare flystasjonens fremtid, uten at han har klart å gjøre det til nå.


Forsvaret bekrefter:

Vil beholde Andøya flystasjon som beredskapsbase

Forsvaret vil beholde Andøya flystasjon som beredskapsbase. Det bekrefter generalløytnant Rune Jakobsen, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. (FOH)

 

Det er derfor usikkert hva slags status Andøya flystasjon får i fremtiden og hvilken grad av aktivitet det blir ved basen.

Beredskaprolle

I forbindelse med statsbudsjettet for 2019 meldte imidlertid regjeringen at Andøya flystasjon vil ha en beredskapsrolle i fremtiden.

– Regjeringen legger opp til at Andøya og Bodø vil ha beredskapsroller i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkningsstyrker. Dette skal søkes kombinert med offentlig virksomhet, flyplassdrift og annen kommersiell næringsvirksomhet på en hensiktsmessig måte, het det fra regjeringen i fjor.


USA inn i russisk ubåtjakt med P8-fly:

– Trasig at Norge ikke har kontroll over bakgården

Amerikanske P8-fly er på Andøya for å bistå overvåkingen av norskekysten. NOFs Stein Håkon Eilertsen sier at når Norge ikke klarer å levere maritime overvåkingstjenester selv, blir dette fort hverdagen.

 

Også statsminister Erna Solberg trakk frem beredskap da hun besøkte Andøy 30. april i år.

– En av de tingene som ligger i det, er at NATO skal trene og operere mer og mer og det er klart at Andøya har en funksjon i dette også fremover. Også jobber nå forsvarsministeren med disse spørsmålene. Det jeg og regjeringen er opptatt av, er at det skal ikke være sånn at ikke det gir utviklingsmuligheter for annen aktivitet på Andøya. Den solidariteten må vi ha ut i fra hva vi har gjort, og det vedtaket som er fattet. Selv om det fortsatt vil være militær aktivitet, så skal ikke det legge stopper på at flyplassen og aktiviteten for øvrig, sa Solberg da hun besøkte Andøy.

Utelukker endring

Bakke-Jensen har for øvrig utelukket av forsvarssjefen vil foreslå å omgjøre vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon og beholde overvåkingsflyene på Andøya.


Mener Andøya-saken kan plage Ap også i 2021

– Arbeiderpartiet har betydelige problemer med å forklare sin egen posisjon i Andøya-saken, sier Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap. Han tror Andøya flystasjon kan plage Ap i lang tid.

 

– Overfor Aftenposten konstaterer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at man ikke har noen planer om å omgjøre vedtaket om Andøya, skrev Aftenposten 31. august i år.

– Stortingets vedtak om en samling på Evenes gir best operativ evne til lavest kostnad, uttalte Bakke-Jensen til Aftenposten.