Andøy-september

Dette er eiendomsoverdragelsene i Andøy i september.
Andøy

Gnr 9, bnr 85 er overdratt for kr 1.300.000 fra Behrens Karl Byggmester As til Kb Eiendom As (27.09.2019)
Salget omfatter også Gnr 9, bnr 93
Salget omfatter også Gnr 9, bnr 116

Gnr 34, bnr 161 er solgt for kr 1.100.000 fra Evald Karstein Hansen og Ingjerd Marie J Iversen til Jørgen Andre Asperheim (26.09.2019)

Gnr 31, bnr 38 er solgt for kr 500.000 fra Bjørnar Henry Bergersen, Gunnar Jan A Bergersen, Kjell-Einar Bergersen, Randi A Bergersen Nielsen og Tommy Norvall Bergersen til Mariell Christine Hansen og Øyvind Hesten (25.09.2019)

Gnr 62, bnr 30 er solgt for kr 300.000 fra John Ottar Berthelsen til Elin K Karlsen Johansen og Jonny Edgar W Johansen (25.09.2019)
Salget omfatter også Gnr 62, bnr 53

Gnr 60, bnr 369 er solgt for kr 27.000 fra Gerd Inger Ursin til Frank-Atle Osvoll (23.09.2019)

Salbergs gate 13 B (Gnr 58, bnr 21) er solgt for kr 100.000 fra Freddy Andre Hågensen til Piotras Moncakas (23.09.2019)

Fridtjof Nansensgate 107 (Gnr 42, bnr 118) er overdratt for kr 600.000 fra Jesper Nim til Jonas Andre Pettersen (20.09.2019)

Gnr 20, bnr 9 er overdratt fra Hans Werner Ingebrigtsen til Linn Unni Hammertun og Rigmor Hansen (20.09.2019)

Gnr 21, bnr 172 er overdratt fra Johansen Arne til Ann-Lisbeth Bakken, Bente Johansen, Eva Kjønø Johansen, Hans Edvard Larsen, Heidi Johansen, Hugo Arvid Larsen, Rita Kjønø Johansen, Rune Larsen og Tor Johansen (19.09.2019)

Gnr 21, bnr 172 er overdratt fra Ann-Lisbeth Bakken, Bente Johansen, Eva Kjønø Johansen, Hans Edvard Larsen, Heidi Johansen, Hugo Arvid Larsen, Rita Kjønø Johansen, Rune Larsen og Tor Johansen til Ellen Kristin Waltila (19.09.2019)

Gnr 4, bnr 25 er overdratt fra Larsen Magnor til Arna Oline Larsen (13.09.2019)

Gnr 4, bnr 25 er overdratt fra Arna Oline Larsen til Espen Hammersland, Oddny Herdis Paulsen og Pål Hammersland (13.09.2019)

Gnr 4, bnr 25 er solgt for kr 600.000 fra Espen Hammersland, Oddny Herdis Paulsen og Pål Hammersland til Ml Utvikling As (13.09.2019)

Andel av Gnr 9, bnr 51 er overdratt fra Arna Storhaug Larsen til Wiggo Storhaug Larssen (12.09.2019)

Andel av Gnr 3, bnr 5 er overdratt fra Arna Storhaug Larsen til Wiggo Storhaug Larssen (12.09.2019)
Andel av Gnr 3, bnr 5 er overdratt fra Larsen Odd til Arna Storhaug Larsen (12.09.2019)

Gnr 9, bnr 8 er overdratt fra Arna Storhaug Larsen til Wiggo Storhaug Larssen (12.09.2019)
Gnr 9, bnr 8 er overdratt fra Larsen Odd til Arna Storhaug Larsen (12.09.2019)

Andel av Gnr 28, bnr 110 er overdratt for kr 365.000 fra Elsa Harriet Åsvang til Ragnar Kristoffer Åshagen (12.09.2019)

Gnr 21, bnr 45 er overdratt fra Torstensen Fridthjof til Kari Anita T Stoltz, Kjell Roger Torsteinsen og Rigmor Synnøve Søvik (11.09.2019)
Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 119

Kong Hans gate 17 (Gnr 53, bnr 11) er solgt for kr 1.500.000 fra Ranni Kirsti Olsen til Eirin Ingeborg Madsen (09.09.2019)

Gnr 9, bnr 89 er solgt for kr 50.000 fra Berit J D Benjaminsen til Arne Benjaminsen (06.09.2019)

Gnr 12, bnr 44 er solgt for kr 1.570.000 fra Cato Wangen og Nina Marie Wangen til Andreas Hanssen og Lene Wangen (05.09.2019)

Gnr 26, bnr 63 er overdratt fra Tom Jacobsen til Wenche Bangsund Jacobsen (04.09.2019)

Andel av Gnr 11, bnr 20 er overdratt fra Finn Herold Pettersen til Harriet Klarise Pettersen (04.09.2019)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 11, bnr 27
Overdragelsen omfatter også e.d. i Tromsø kommune.