Kan ikke kreve skriftlig ordførervalg

Når de nye kommunestyrene i Norge nå skal konstituere seg, kan man ikke lengre kreve skriftlig valg av ordfører. Det har man kunnet kreve frem til nå.

ÅPENT VALG: Når kommunestyrene rundt om i Norge nå skal konstituere seg, skal det velges mange nye ordførere. Etter den nye kommuneloven, kan man ikke lengre kreve skriftlig valg av ordfører. Bildet er fra et kommunestyremøte i Andøy tidligere i år.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Norge har fått en ny kommunelov. Den medfører en rekke endringer. I Vesterålen er en endring at man er nødt til å endre på organiseringen av Vesterålen regionråd.


Andøy: Senterpartiet samarbeider med Høyre

Lill Pettersen blir første kvinnelige varaordfører

Senterpartiet og Høyre fortsetter samarbeidet i Andøy slik at de to får til sammen fem medlemmer i formannskapet. Og Andøy får sin første kvinnelige politiske leder.


Men det er også andre endringer som skjer med bakgrunn i den nye loven. En slik endring er personvalg som gjøres av politiske organer.

De nye kommunestyrene skal for eksempel velge ordfører. Etter kommuneloven fra 1992, har folkevalgte kunnet kreve skriftlig valg av blant annet ordfører. Og det var nok et én representant krevde skriftlig valg.

I kommuneloven av 2018 er denne muligheten fjernet. Dermed vil det bli klart for alle hvilken ordfører den enkelte kommunestyrerepresentant stemmer for.


Åge Rusten trekker seg som ordførerkandidat for Hadsel Ap

Hadsel Arbeiderparti mistet i dag sin ordførerkandidat.


Muligheten til å i skjul stemme på en annen kandidat enn det representantens parti går inn for, forsvinner dermed.

Dette vil også gjelde for saker der et folkevalgt organ skal gjøre tilsettinger av for eksempel kommuneadministrasjonens leder (rådmann).

– Hovedregelen også etter den nye loven, er at avstemninger skal skje åpent i møte ved stemmetegn. Unntak fra denne hovedregelen eller prinsippet vil kun være i de tilfeller loven bestemmer det. Siden den nye loven ikke viderefører den klare hjemmelen i 92-loven om at skriftlige avstemninger kan kreves ved valg og ansettelse, må dette, etter departementets vurdering, bety at den nye loven ikke åpner for dette, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Ulstein kommune, som har spurt om valgreglene.

Noen valg skriftlig

Det vil fortsatt være noen valg som vil være skriftlige, for eksempel forholdsvalg der ulike konstellasjoner leverer valglister. Det kan være valg til formannskap og ulike komiteer og utvalg.

Solsvik leder første møte

I Andøy skal det nye kommunestyret konstituere seg mandag 14. oktober. Det er avtroppende ordfører Jonni Solsvik som skal lede dette møtet. Det er kun konstituering og ulike valg som skal gjøres i dette møtet.

– Jeg kommer i forkant til å innkalle gruppelederne for de ulike partiene til et møte for å orientere om endringene i kommuneloven, sier Solsvik til VOL.