MPA-hangar på Evenes ut på anbud

Forsvarsbygg har nå sendt ut anlegget for overvåkingsfly på Evenes ut på anbud. Fristen for å levere anbud er 4. mai 2020.

ANBUD: Slik kan den nye oppstillingsplassen for de nye maritime patruljeflyene bli seende ut på Evenes. Nå er byggingen sendt ut på anbud.  Foto: Illustrasjon: NCR/Forsvarsbygg

Andøy

Det man ber om anbud på er grunnarbeider på 15.000 kvadratmeter, bygging av ny hangar i stål på 7.700 kvadratmeter, administrasjon/lager og verksted på 10.000 kvadratmeter og en kaldgarasje på 850 kvadratmeter.

Anlegget skal huse de fem nye Poseidon P8 overvåkingsflyene som Norge skal kjøpe, og som skal leveres i 2022/2023.


– Turbulens stopper ikke Evenes-utbyggingen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier turbulensutfordring rundt MPA-basen, som etter hvert skal opp på Evenes, skal løses. Mandag markerte han byggestart for det første kampfly-bygget.


Dermed legges byggene ut på anbud før turbulensproblematikken rundt hangaren er avklart.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere uttalt at turbulens-saken ikke stopper planene for overvåkingsflyene på Evenes.


Spennende dag for Andøy?

Forsvarssjefens råd kommer 8. oktober

Tirsdag 8. oktober skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legge frem sitt fagmilitære råd i forbindelse med den nye langtidsmeldingen for Forsvaret. Det skjer i Oslo.


– Det er ingen snakk om å snu. I kostnadsestimatet har vi lagt inn 100 millioner ekstra for at man skal rekke de knappe tidsfristene man har for utbygging av Evenes, sa Bakke-Jensen i forbindelsen med byggestart for anlegget for kampfly på Evenes.

Oppbyggingen på Evenes har en kostnadsramme på 4,3 milliarder kroner.


Vil ha trygg flytrafikk på Evenes

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) understreker til Liv Signe Navarsete (Sp) at han er opptatt av at sivil flytrafikk på Evenes, skal være trygg.