Kommunale veier i Andøy kan få asfalt

Flere kommunale veier i Andøy kan få asfalt dersom tilbudene holder seg innenfor kostnadsrammen. – Fristen for å levere tilbud var i dag klokken 12.00, sier Stein Andreassen i Andøy kommune.

ASFALT: Håreks gate på Andenes er en av de kommunale veiene i Andøy som kan bli asfaltert i høst.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Han sier at det er veien til Åbergsjord, en vei mellom Gate 1 og Gate 2 i Risøyhamn og Håreks gate på Andenes som vil bli asfaltert i høst dersom tilbudene er innenfor rammen.


En måned med humpetitten i Forfjorden etter stikkrenneskift:

Slik gikk det da Vol tok egg-testen på uasfaltert vei i Forfjord

I over én måned har biter av fylkesvei 82 vært uten asfalt. Bilister som frekventerer veien har fortvilet over særs dårlig og humpete vei til og fra jobb. Vi testet hvor ille det egentlig er å kjøre der, før veien endelig blir asfaltert i neste uke.


– På Åbergsjord har kommunen gjort klart for asfaltering ved å planere og legge på et ekstra bærelag, sier Andreassen, som tror arbeidene vil starte opp raskt dersom tilbudene står i stil med det kommunen har avsatt av penger.

– Dette er penger fra investeringsbudsjettet og rammes ikke av innkjøpsstoppen som gjelder for teknisk etat, sier Andreassen til VOL.


Velforening vil ha spleiselag for bedre vei

Ann-Christine Theodorsen i Dverberg vel lanserer tanken om et spleiselag med Andøy kommune og flere aktører på Dverberg for å få veien i bedre stand.


Han sier at det i hvert fall er kommet inn tre tilbud på asfalteringen, men at han ikke hadde full oversikt rett etter at fristen for å levere tilbud var gått ut.

Strandland må vente

En som må vente på asfalt, er Jannina Hanssen på Strandland. Hun har klaget på den kommunale veistandarden gjennom nettsiden FiksGataMi.

– Vi er klar over den dårlige tilstanden på omtalte vei og en god del øvrige kommunale veier i kommunen, men må bare beklage at vi ikke kunne prioritere utbedring/reasfaltering i år, skriver Andreasen i et svar til Hanssen.

– Vi har et forholdsvis stort etterslep på veivedlikeholdet, og inntil det blir bevilget nødvendige midler til veivedlikehold må man dessverre måtte forholde seg til dårlig standard på enkelte veistrekninger, fortsetter Andreassen og skriver videre at Andøy kommune foretar regelmessig vurdering av kommunale veier og prioriterer tiltak opp mot tilgjengelige midler.

– Inntil det blir gjort permanent utbedringsarbeid på veien, vil vi prøve å gjøre midlertidige tiltak som for eksempel å fylle grus/pukk i de verste hullene. Asfalteringen som er utført i år er bekostet av Leonhard Nilsen & Sønner AS, skriver Andreassen.