Åse IL og Høken:

Søker om 1,7 millioner i spillemidler

Åse IL og Sportsklubben Høken søker om til sammen 1,7 millioner kroner i spillemidler. Åse IL vel utbedre lysløypa på Åse mens Høken vil lage tursti langs fjellet på Bleik.

UTBEDRING: Åse IL søker om 632.000 kroner i spillemidler til utbedring av lysløypa på Åse.  Foto: Tord Lien

Andøy

Lysløypa på Åse ble anlagt i 1969. I 2011 og 2012 ble lysrmaturene i løypa byttet ut. Nå vil man også skifte ut stolper og ledningsnettet i lysløypa.

I tillegg vil man forbedre trassen slik at den blir bedre som langrennsløype og legge til rette for bruk i sommerhalvåret.

– Slik traseen er nå blir den i områder for våt til å benytte til for eksempel turgåing, jogging og sykling, heter det i prosjektbeskrivelsen.

Prosjektet har en kostnad på 1,2 millioner kroner. Åse IL har fått 400.000 kroner fra Sparebank1 Nord-Norge (150.000 fra Sparebankstiftelsen og 250.000 fra Samfunnsløftet). Laget stiller selv med 183.000 kroner i egenkapital og lån og 50.000 kroner i dugnadsinnsats.

Åse IL søker om 632.000 kroner i spillemidler til prosjektet.

Tursti på Bleik

VOL har tidligere omtalt planene om en tursti fra Bleik og nordover langs fjellfoten.


Planlegger ny tursti langs fjellet på Bleik

– Dette skal bli en tursti som kan brukes av alle, sier Gunnar Nilsen, Ole Herman Olsen og Oddbjørn Stave.


Prosjektet har en ramme på 2,2 millioner kroner, og omfatter tursti og gapahuk.

Høken søker om 1,1 millioner kroner i spillemidler. Klubben skal låne 484.000 kroner og har 256.000 kroner i egenkapital. Klubben har fått 150.000 kroner i annen støtte til prosjektet og skal utføre dugnadsinnsats på 212.000 kroner.