Ikke skriftlig ordførervalg, må finne løsning for blanke stemmer

Den nye kommuneloven fjerner muligheten for å kreve skriftlig avstemning ved personvalg eller ansettelser. Det skal fortsatt være mulig å stemme blankt, og det må man finne løsninger på lokalt.

BLANKT: Det er ikke mulig å kreve skriftlig astemning ved personvalg eller ansettelser i kommunestyret, men det skal fortsatt være mulig å stemme blankt. Hvordan det skal skje, må man finne løsninger på lokalt. Kommuneloven sier ingen ting om hvordan dette skal gjøres. Bildet viser det avtroppende kommunestyret i Andøy.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Onsdag skrev VOL om noen endringer i den nye kommuneloven. Blant annet kan ikke kommunestyrerepresentanter nå kreve skriftlig valg når det skal gjøres personvalg som ordfører eller ansettelser i kommunale lederstillinger.


Kan ikke kreve skriftlig ordførervalg

Når de nye kommunestyrene i Norge nå skal konstituere seg, kan man ikke lengre kreve skriftlig valg av ordfører. Det har man kunnet kreve frem til nå.

 

Stemme blankt

Paragraf 8-1 i den nye kommuneloven slår imidlertid fast at møtende representanter har anledning til å stemme blankt.

«Medlemmer som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å stemme. Ved valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt.», heter det i loven.

VOL er blitt kontakter av flere som lurer på hvordan man løser det når man ikke skal ha skriftlig avstemning.

Målet med endringen i kommuneloven er at det skal bli synlig hva den enkelte representant stemmer ved slike valg eller ansettelser. Men dersom den som vil stemme blankt forholder seg i ro, vil jo det bli registrert som en stemme mot den aktuelle kandidaten som skal velges.

– Lokale løsninger

VOL har derfor spurt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om saken og svart er at man må finne lokale løsninger.

– Kommuneloven har ikke eksplisitt regulert hvordan blank stemme skal avgis, så her finnes det rom for lokale løsninger, innenfor rammene loven gir. Det kan for eksempel gjennomføres ved at man ikke viser stemmetegn (rekker opp hånden) for noen av kandidatene til et verv, eller at det stilles spørsmål om noen stemmer blankt, og de som stemmer blankt da gir stemmetegn, svarer rådgiver Kristell K. Herland til VOL.

Dermed kan bli forskjellige løsninger alt etter hva man lander på i den enkelte kommune.

Skriftlig i Stortinget

Ordfører Jonni Solsvik i Andøy har også undersøkt dette med blanke stemmer. Han reagerer også på at det nå er forskjell på hvordan valg skal gjøres i kommunene og i Stortinget.


Grande har tatt opp voteringen over Raja med Frp

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun har gitt klar beskjed til sentralt hold i Frp om at tirsdagens votering over Abid Raja ikke var akseptabel.

 

Denne uken var det veldig stort fokus på valg av Venstres Abid Raja som Stortingets visepresident. 

Der gjennomførte man skriftlig valg og det ble levert 31 blanke stemmer da Raja skulle velges.

Solsvik mener det er uhørt at Stortinget kan ha skriftlige valg der blanke stemmer brukes for å markere uenighet, slik det har vært mellom Venstre og Fremskrittspartiet i Stortinget.

VOL har spurt KMD også om dette. 

– Når det gjelder avstemningsreglene på Stortinget, så følger dette i stor grad av Stortingets forretningsorden, og spørsmål om dette må rettes til Stortinget, svarer Herland til VOL.