Vil iverksette «Nødvendige tiltak for å sikre fortsatt høy operativ leveranse med maritime patruljefly fra Andøya»

Andøya flystasjon er spesifikt nevnt i neste års statsbudsjett.
Andøy

I Forsvarsdepartementets budsjett for 2019, er Andøya Flystasjon spesifikt nevnt.

«Forsvarets evne til å ta vare på personellet og deres kompetanse vil være en kritisk suksessfaktor gjennom hele omstillingen i årene som kommer. Ved enhver omstilling vil det likevel være en risiko for midlertidig tap av kompetanse. Forsvaret vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre fortsatt høy operativ leveranse med maritime patruljefly fra Andøya, og i budsjettforslaget er det satt av midler til omstilling for å beholde kompetanse i Luftforsvaret.», heter det.

Det er ikke videre forklart hva spesifikt som skal gjøres for å faktisk gjennomføre dette.

Det som er klart er at budsjettet for 2020, er omlag det samme som i 2019.