Navarsete:

– Et dårlig forslag for Andøy

– Forsvarssjefens råd er et dårlig forslag for Andøy siden Forsvaret legger bånd på arealer som ikke kan benyttes til ny virksomhet, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete.
Andøy

Hun sier at hun kjenner igjen mange av Senterpartiets standpunkter i det fagmilitære rådet, særlig styrkingen av Hæren.