Motvind Andøy demonstrerte:

Markerte vindkraftmotstand med å brenne mølle

Som del av den nasjonale bevegelsen mot vindkraftutbygging, Motvinds, vardebrenning 8. oktober, holdt lokallaget i Andøy en markering på Andenes mot den planlagte vindkraftutbyggingen på Andmyra.

SVs representant i formannskapet i Andøy, Lill Inger Tyvold Berg-Olsen, var med på markeringen.  Foto: Tord Viken.

Andøy

I dag har det blitt holdt vardebrenning etter initiativ fra Motvind over 100 steder rundt i landet. Hensikten er å sette et kritisk søkelys på vindkraftprosjekter de hevder er naturødeleggende.

– 40 år etter kampen for Alta-Kautokeinovassdraget markerer vi nå motstand mot at natur over hele landet gis til vindindustrien mot folkets vilje. Opprøret som startet den gang, er et samlet norsk folks kamp nå, forklarer Irene Njå Gjellestad i Facebook-arrangementet til Motvind, som har spredt seg til hele landet. Også Andøy.

Trosset været

Omkring 30 personer trosset sur og iskald vind med paroler, og det ble holdt en kort appell av Kari Vik, som har engasjerte seg aktivt i arbeidet for å forhindre bygging av vindkraftindustri på Andmyra, som hun og hennes samboer vil bli nær nabo til. Hun sammenlignet høyden på Andenes fyr som er 40 meter, med de planlagte vindturbinene som vil rage nærmere 200 meter i høyden med rotorblad. Flere av parolene hadde også tysk tekst, som var adressert til de tyske utbyggerne. Etter appellen ble det tent på en vindmølle i tre under oppsyn av det lokale brannvesen.

Lill Inger Tyvold Berg-Olsen, SVs førstekandidat i kommunevalget i Andøy, som nå har fått plass i Andøy, tok også del i markeringen. Hun reagerer sterkt på den planlagte utbyggingen:

– Forkastelig

– Jeg har lenge vært aktiv motstander mot vindkraftutbyggingen og synes det er forkastelig at det nå skal bygges monstermøller på et sårbart myrlandskap som også er et viktig CO2 lager i klimaregnskapet. Med alt vi nå vet siden konsesjonen opprinnelig ble gitt, burde dette vedtaket kunne endres, uttaler hun. Hun maner det nyvalgte Senterparti-dominerte kommunestyret om å snu i denne saken:

– Jeg tror ikke alle i Sp er for denne utbyggingen, så jeg håper de vil snu, det er ennå ikke for sent, sier hun.