Vil utvide vernet av Andfjorden med 304 kvadratkilometer

Vernemyndighetene vil utvide verneområdet i Andfjorden med 18,3 prosent.

Det grønne feltet er de 1.964 kvadratkilometrene som kan bli marint vernet.  Foto: Skjermbilde fra fylkesmannens kart

Andøy

Utvidelsen er på 304 kvadratkilometer til 1.964 kvadratkilometer som utredes for mulig marint vern. Årsaken til utvidelsen av utredningsområdet er ifølge fylkesmannen funn av sjeldne korall- og ruglforekomster, som det ønskes å inkludere i verneforslaget.

Utredningsområdet berører Andøy kommune i Nordland fylke, og kommunene Harstad, Tranøy og Torsken i Troms fylke.

Saken om marint vern har pågått i lengre tid. Planarbeidet ble satt i gang i august 2018, og i fjor uttrykte flere kommuner at de var skeptiske på grunn av manglende innflytelse. Da var utvidelsen kjent.

Avtroppende ordfører i Andøy, Jonni Solsvik, sier til VOL at alle kommuner rundt Andfjorden venter på resultatet av verneprosessen. Han sier at kommunenes holdning vil avhenge av hva verneforslaget faktisk betyr.

– Alt er avhengig av hva som blir resultatet. Vi er for vern, men ikke slik at næringsvirksomhet, som vi ønsker å utvikle, blir skadelidende, sier Solsvik.

Han sier at dette har vært årsaken til at kommunene har vært skeptisk til å utvide verneområdet.

Krav om konsekvensutredning

Den store størrelsen av utredningsområdet gjør, ifølge fylkesmannen, at det utløses krav om planprogram og konsekvensutredning. Før det kan gjøres en konsekvensutredning må det et utredningsprogram, altså en plan for utarbeiding av verneplan og som gir rammene for konsekvensutredningen.

Fylkesmennene har kommet med forslag til et slik utredningsprogram, som de nå har sendt på høring. Dette forslaget ble lagt ut på høring 2. oktober, og har høringsfrist til 15. november.