Vurderer P8-innfasing på Gardermoen og i utlandet

Forsinkelser i arbeidet med å bygge hovedbase for maritime patruljefly på Evenes gjør at innfasingen av de nye P-8-flyene må skje et annet sted.

eiendomsskattap: Ordfører Jonni Solsvik sier at utbygger er innforstått med at lokalsamfunnet må ha noe tilbake for naturinngrepet. Foto: Gorm Kallestad/NTBScanpix  Foto: Kallestad, Gorm

Andøy

– Etter mitt syn er det fullstendig ulogisk å ikke benytte seg av Norges eneste operative MPA-base, sier ordfører i Andøy Jonni Solsvik til Bladet Vesterålen.

– Når det er sagt, kan jeg overhodet ikke forstå at der er mer egnede alternativer til innfasing enn Andøya. Andøya flystasjon er en militær base, bygd over 60 år, nettopp til å huse Norges og NATOs maritime patruljefly i nord. Basen er designet akkurat for dette oppdraget, sier Solsvik.

Han gjør dette med bakgrunn i at Forsvaret overfor avisen bekrefter at innfasingen av P8-flyene skal skje et annet sted enn på Evenes, men Forsvaret sier samtidig at det ikke er opplagt at det blir på Andøya. Gardermoen, Bodø og utlandet nevnes faktisk som alternativ til Andøya, ifølge avisen. Offisielt er talen noe bredere:

– Man har gått bredt ut, både innenlands og utenlands, og det er således flere alternativer som utredes. Siden man er midt i arbeidet, så ønsker man ikke å gå nærmere inn på alternativene på nåværende tidspunkt, sier orlogskaptein Per-Thomas Bøe, som er talsperson for Forsvaret til BLV.

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) reagerer på denne uttalelsen.

– I mitt hode finnes det kun to alternativer for innfasing av P-8 i Norge. Det er Evenes og Andøya. Gitt forutsetningen nå, at Evenes av flere årsaker ikke vil være klar når P-8-flyene ankommer Norge, har vi et alternativ. Det er Andøya, sier Torbjørn Bongo til Bladet Vesterålen.

– Jeg har et budskap til politikerne på Stortinget, og det er som følger: Uavhengig av hva de måtte mene om flyttinga av MPA-basen fra Andøya til Evenes, må de ta til fornuft hva gjelder innfasinga av P-8. Dette må avklares, og det må avklares så raskt som mulig, for å sikre forutsigbarhet for personellet, slår Bongo fast.