Eilertsen svarer Bakke-Jensen

ærlig: NOF-tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen er glad for at Forsvaret åpner seg litt i forhold til at Norge trenger hjelp av sine allierte til overvåking av russisk ubåtaktivitet i nordområdene. Eilertsen skulle ønske ledelsen hadde vært litt flinkere til å lytte til de tillitsvalgte med en gang etter nedleggingsvedtaket. arkivfoto: Alf Ragnar Olsen 

Andøy

Etter å ha lest din kronikk, må jeg si at du dessverre bommer kraftig – med dine uttalelser. Igjen.

Les kronikken her.

For det første: Forsvarssjefen vurderte aldri Evenes som en fremtidig base for fullverdige MPA-fly. At du bruker denne retorikken hver eneste gang du diskuterer denne saken er en gåte for meg. Men som en kollega fra Båtsfjord sa til meg en gang: «Du må aldri høre på og stole på en fra Båtsfjord». Og jeg som trodde det bare var ei god nordnorsk historie. Kanskje stemmer det? Jeg regner med at prestisjen er kommet så langt politisk at dere ikke ser noen vei ut av fadesen.

At ikke forsvarssjefen skulle komme med et ønske om å ha Andøya fullt operativ med våre nye overvåkingsfly i sitt fagmilitære råd, hadde jo du og dine kompanjonger sagt klart ifra om i forkant om at han ikke fikk lov til. Da er jo saken grei, men vi som er i systemet og leser mellom linjene hva forsvarssjefen sier i sitt nye råd, ser jo at han beskriver et behov for Andøya. Dette må jo selv du være enig om.

En skulle kunne forvente at du ser og erkjenner at dette er noe helt annet enn det som står i beslutningsgrunnlaget knyttet til nedleggelsen av Andøya. Du nevner også i din kronikk at en av grunnene for beslutningen av nedleggelsen av Andøya er kostnadene. Slik som jeg tolker forsvarssjefen, og med utgangspunkt i det jeg får signaler om, blir det en tilnærmet fullt operativ base på Andøya, uten nasjonale fly. Da spør jeg deg: Hva vil kostnadene bli ved å ha Andøya slik som forsvarssjefen ønsker?

Skal vi kunne ha et snev av tillit så finner vi jo kostnadene i alternativ 4 fra forrige korsvei i 2016, så da er jo svaret enkelt. Men disse mener du kanskje at ikke stemmer og at de er for høy? Med alle utfordringene som mange har belyst på Evenes, og vi snakker om utfordringer som setter seg mer og mer, så håper jeg at du – som du selv hevder – er opptatt av kostnader. Jeg regner med at du forhåpentligvis er oppdatert om alt det de sliter med på Evenes. Jeg tenker spesielt på turbulens-problematikken.

Der ligger utfordringer som vil være kostnadsdrivende, hvis de i det hele tatt er mulig å løse. Jeg venter i spenning på hva som blir dine argumenter da, for jeg tipper at du fortsatt vil argumentere for at Evenes er den beste og billigste løsningen. Slik som jeg også leser din kronikk, så drar du også på nytt igjen opp dette med behov for luftvern for MPA. Men det velger jeg å ikke kommentere, da jeg føler at det er ferdig debattert. MPA trenger ikke luftvern.

Avslutningsvis: Du er herved invitert på jegerprøvekurs, slik at du neste gang treffer bedre. Hvis du ønsker kan jeg være med, så kan vi kanskje treffe et sannferdig mål sammen.