– Nasjonal turistveg får være nasjonal turistveg

– Det bør være mulig å kombinere, men Andøya Spaceport er mye viktigere enn Nasjonal turistveg, sa Arbeiderpartiets Kjell-Are Johansen i formannskapet mandag.

MIDLERTIDIG: Andøya Spaceport vil bygge en permanent oppskytingsrampe ute i sjøen (illustrasjon). Men for å rekke første oppskyting høsten 2020, må man etablere en midlertidig rampe på land. Formannskapet i Andøy anbefaler kommunestyret å innvilge dispensasjon til dette. 

Andøy

Formannskapet og kommunestyret skal behandle en dispensasjon fra kommuneplanens areal for etablering av en midlertidig oppskytingsrampe for satellitter i Børvågen på Andøya.


Positiv til Andøya Spaceport

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra kommuneplanens areadel for opparbeidelse av oppskytingsplattform i Børvågen og etablering av brakkerigg.


Den permanente oppskytingsrampen skal bygges ute i sjøen, men for å nå målet om først oppskyting høsten 2020 ønsker Andøya Spaceport å etablere en midlertidig oppskytingsrampe på land.


Leder for turistveiseksjonen i Statens vegvesen, Jan Andersen bøyer ikke av på kravene

Leder for turistveiseksjonen i Statens vegvesen, Jan Andersen, vil ikke bøye av på kravene i forhold til den planlagte satellittoppskytingsbasen.


Samtidig pågår behandlingen av reguleringsplanen for satellittoppskytingsbasen, der det er kommet flere høringsinnspill. Både Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet har pekt på at basen skaper utfordringer for fiskerinæringen, og Statens vegvesen har konkludert med at prosjektet betyr at fylkesveg 976 mister status som nasjonal turistveg.

Statens vegvesen fikk imidlertid ikke gehør hos politikerne i formannskapet.

– Spaceport viktigere enn turistveg

– Andøya Spaceport er mye viktigere enn å beholde nasjonal turistveg, selv om vi burde klare å beholde begge deler. men vi må sette alle kluter bak dette prosjektet. Så får nasjonal turistveg være nasjonal turistveg, sa Johansen.

Han fikk støtte av Senterpartiets Yngve Laukslett.

– Det er viktig at vi stiller oss bak dette. Det vil selvfølgelig være noen ulemper, men vi må prioritere. Det er uheldig at Statens vegvesen er kommet ut så sterkt så tidlig i denne prosessen, sa Laukslett.

– Jeg er litt forundret over at Statens vegvesen har den oppfatningen. Det burde være mulig å forene dette, sa Høyres Matz Abrahamsen.

SV tok forbehold

Lill Inger Berg-Olsen var den eneste som tok forbehold i saken til kommunestyret.

– Det mangler et helhetsperspektiv i forhold til alle etableringene som er planlagt i Andøy. Vi må også få innsyn i høringsuttalelsene til reguleringsplanen før vi tar stilling. Det er greit at vi skal være positiv, men vi må også være ansvarlig. Kan dette bli en permanent oppskytingsrampe dersom finansieringen av Andøya Spaceport ikke går i orden, spurte Berg Olsen.

Teknisk sjef Arne Blix pekte på at dispensasjonen ikke var en brukstillatelse og at det ville man først få når reguleringsplanen ble vedtatt.

Blix pekte også på at det dispensasjonen ligger inne vilkår om midlertidighet og at området skal tilbakeføres som jordbruksland.

Les også:


Fiskeridirektoratet positiv til Spaceport, men påpeker mangelfull utredning

Fiskeridirektoratet er positiv til felles bruk av havområdene utenfor Andøya. Men direktoratet mener at utredningen som er laget om fiskerinæringen er mangelfull. Nå vil direktoratet delta i det videre koordineringsarbeidet i saken.Må plukke 600 «vogntog» opp av sjøen

– Vi har ikke gått i mot Andøya Spaceport, men vi vil ha et møte om saken, sier Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag.– Nasjonal turistveg Andøya legges ned

Hvis Andøya Space Center realiserer planene sine om en satellittoppskytingsbase i Børvågen, er Nasjonal turistvei Andøya historie. Det skriver Statens vegvesen i sitt høringsinnspill til reguleringsplanene for Andøya Spaceport.Norges Fiskarlag med kritikk av satellittbase-utredningen

Norges Fiskarlag mener konsekvensene av den planlagte satellittbasen for fiskerinæringen er sterkt undervurdert. Fiskarlaget ber derfor om en rekke avbøtende tiltak. Blant annet vil Fiskarlaget atoppskytingene skal skje om natta.