Bare tre av ti unge menn fra Vesterålen stemte

Bare tre av ti unge menn i alderen 20 til 24 år stemte ved høstens kommunevalg i Vesterålen. – De er i liten grad påvirket av det kommunen holder på med, sier valgforsker Jonas Stein.

UNGE MENN: Valgdeltakelse er klart lavest i gruppen unge menn mellom 20 og 24 år. Her var det bare hver tredje av velgerne som stemte ved kommunevalget i Andøy, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø og Lødingen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Nå foreligger data over valgdeltakelsen fordelt på aldersgrupper og kjønn. Den viser at det er særlig blant unge menn i alderen 20 til 24 at valgdeltakelsen sviktet i Vesterålen og Lødingen.


Meningsmålingene på VOL:

Traff best for Andøy, bommet mest i Bø

På Norfaktas meningsmålinger i august kunne vi se mange spennende trekk bare to-tre uker før valget. Dersom man sammenligner den siste målingen med valgresultatet, både treffer og bommer Norfakta.


I Hadsel var valgdeltakelsen i denne gruppen bare 26,8 prosent, mens Andøy lå høyest med 41 prosent. I snitt var valgdeltakelsen i de seks kommunene 34,3 prosent.

Situasjonen er en annen blant kvinner i denne aldersgruppen. Her møtte halvparten opp for å stemme. Valgdeltakelsen varierte mellom 42,8 prosent i Sortland til 60,8 prosent i Øksnes. Det gir et snitt på 52,4 prosent.

Ser man førstegangsvelgerne er det også kvinnene som er flinkest til å bruke stemmeretten. I aldersgruppen 18 og 19 år var det 46 prosent av mennene og 52,8 av kvinnene som stemte.

Blant de yngste kvinnene er det særlig Hadsel og Andøy som peker seg ut, med en valgdeltakelse på over 60 prosent. Når det gjelder de yngste mennene, hadde Lødingen, Hadsel og Bø en valgdeltakelse på over 50 prosent, mens den i Øksnes var ned i 36,2 prosent.

Menn
LødingenHadselØksnesSortlandAndøy
18-19 år50,050,056,336,238,444,9
20-24 år32,326,839,132,034,541,0
25-44 år50,045,655,044,145,054,5
45-66 år73,165,871,665,168,274,2
67-79 år79,477,181,978,579,084,0
80+62,563,076,266,065,975,7

– To forklaringer

Jonas Stein, som er stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, peker på to ting som gjør at unge menn i liten grad bruker stemmeretten.

– Noen tar arbeid eller høyere utdanning. Det gjør at man forlater regionen uten å melde flytting. Studerer man i Tromsø blir man ikke påvirket av lokalpolitikken på samme måte som om man bor i Hadsel, og man drar ikke til Rådhuset i Tromsø for å gi en stemme i hjemkommunen, sier Stein.

Han mener også at utfallet av et kommunevalg betyr lite for unge menn.

– De blir i liten grad påvirket av det kommunen holder på med. Man har ikke behov for barnehage eller skole og man har som regel friske og raske foreldre. Dermed er man ikke opptatt av helsetilbud, sier Stein.


Valgdeltakelsen blant unge økte i årets valg

Langt flere unge stemte ved årets lokalvalg enn i 2015, men fortsatt er den høyeste valgdeltakelsen blant dem mellom 67 og 79 år.


– Hvorfor er de mellom 18 og 19 år flinkere til å stemme enn dem som er litt eldre?

– Det er mye fokus på førstegangsvelgere i forbindelse med valg, både fra politikere, media og skole. Man er som regel i en skolesituasjon der man har skolevalg. Det gjør at flere stemmer, sier Stein.

– Hvorfor er unge jenter flinkere til å stemme enn menn?

– Vi ser at valgdeltakelsen generelt er høyere blant kvinner og det kan være at demokratiopplæringen fra skolen sitter lengre i hos kvinnene, sier Stein.