Arbeidstilsynet aksjonerte mot Andenes fiskemottak:

– Mener vi ikke har gjort noe galt

Arbeidstilsynet har avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven ved Andenes fiskemottak. – Jeg mener vi ikke har gjort noe galt, sier daglig leder Leif Kvivesen.

AVVISER: Leif Kvivesen mener at Andenes fiskemottak AS ikke har gjort noe galt. Arbeidstilsynet mener å ha avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven knyttet til litauiske sesongarbeidere. Dette gjelder både lange arbeidsdager, for lite hviletid og for lav betaling.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andøy

Dagbladet meldte tirsdag at Arbeidstilsynet har avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven ved anlegget. Dette handler om opp til 32 timers arbeidsdag og betaling ned mot 60 kroner timen.

Her kan du lese Dagbladets artikkel.

Dagbladet skriver at det ble klaget på Arbeidstilsynets vedtak etter kontrollen og at vedtaket nå er stadfestet av Direktoratet for arbeidstilsynet, og at tilsynet nå har varslet bot.


Saftig underskudd for portugisere i Andøy

2018 ble ikke noe godt år for de to portugisiske fiskeribedriftene på Andenes. Samlet underskudd før skatt ble på 3,2 millioner kroner.


Arbeidstilsynet fant, ifølge Dagbladet, at det var 30 tilfeller der arbeidsdagen var lengre enn 13 timer i løpet av 24 timer. I snitt var arbeidsdagen i disse tilfellene 17 timer.

Det ble også avdekket flere tilfeller av for lite hviletid mellom arbeidsdagene.

Det ble videre avdekket åtte tilfeller der arbeiderne fra Litauen hadde mer enn 48 timers arbeidsuke i snitt over åtte uker. Her var snittet 55 timer.

Lav betaling

Dagbladet skriver også at Arbeidstilsynet har avdekket at arbeiderne har fått for lav betaling. Minstelønnen skal være 181 kroner timen. Arbeidstilsynet mener å ha avdekket timelønn på mellom 60 og 70 kroner.


Portugisere fornøyd med Andøy-satsing

– Vil utvide på Andenes

– Vi ønsker å utvide aktiviteten på Andenes, sier Rui Costa e Sousa, som eier Andenes fiskemottak.


De litauiske arbeiderne er formidlet til bedriften på Andenes gjennom det litauiske firmaet Skodita.

Dagbladet har snakket med noen av arbeiderne, som ikke tør å stå frem med navn.

– Da politi og arbeidstilsyn dukket opp, fikk vi klar beskjed av lederne om å holde kjeft. Vi skulle si at vi fikk 18 euro i timen. I virkeligheten hadde jeg under halvparten, 8 euro i timen, og det var ingen tillegg for overtid, sier en av arbeiderne til Dagbladet.

Arbeidstilsynet skal også ha avdekket bruk av doble arbeidsavtaler, en reell avtale og en beregnet på offentlige myndigheter.

– Mener vi ikke har gjort noe galt

Daglig leder Leif Kvivesen mener at Andenes fiskemottak AS ikke har gjort noe galt.

– Jeg mener at vi ikke har gjort noe galt, og at ansvaret ligger hos Skodita. Jeg vet hva vi har betalt gjennom kontrakten vi har med dem, sier Kvivesen til VOL.


Skal fortsatt samarbeide

Vesteraalens ute av Andenes fiskemottak

Vesteraalens AS har solgt seg ut av Andenes fiskemottak AS. Selskapet eies nå i sin helhet av portugisiske Brites Vaz Imãos, Lda.


Han sier at Andenes fiskemottak AS betaler for arbeiderne til det litauiske firmaet med fratrekk av husleie.

– Vi trekker fra det vi betaler i husleie og det er netto 110 kroner per døgn per person, sier Kvivesen.

Andenes fiskemottak AS og Andøya fisheries AS holder til i samme bygg. Begge selskapene er eid av portugisiske Brites Vaz Imos Lda. Kvivesen sier at begge selskapene leier inn arbeidskraft fra det samme litauiske firmaet, men at det kun er Andenes fiskemottak AS som har fått anmerkninger fra Arbeidstilsynet.

Storaksjon

Kvivesen beskriver til Dagbladet en dramatisk aksjon fra politiet og Arbeidstilsynet.

– Du blir sjokkert når den norske staten kommer på besøk til en liten bedrift med en omsetning på 100 millioner kroner i året. Tror det var fem-seks politifolk som stengte alle utganger, men vi har alt på stell, sier Kvivesen til Dagbladet.

Innleie

Arbeidstilsynet mener at Andenes fiskemottak AS er medansvarlig for forholdene for de litauiske ansatte fordi de blir instruert av fast ansatte ved fiskemottaket og at det er formannen ved fiskebruket som styrer arbeidet deres, antall arbeidere som hentes inn og når arbeidet avsluttes.

Arbeidstilsynet peker videre på at det er Andenes fiskemottak som holder arbeiderne med arbeidstøy.

– Må vurdere hva vi skal gjøre

Snart står en ny vintersesong med store mengder skrei for døra. Kvivsen sier at han nå vurderer hva han skal gjøre.

– Jeg må vurdere hva jeg skal gjøre og om jeg skal bruke det samme selskapet fra Litauen som jeg har brukt. Det er andre løsninger, men jeg har ikke tatt stilling til det. Dette er en modell vi har brukt i flere år. Jeg har vært opptatt av vi skal gjøre alt rett, men nå viser det seg at vi ikke har gjort alt rett, sier Kvivesen til VOL.

Han sier at de samme arbeiderne fra Litauen har kommet tilbake år etter år.

– Hvis de ikke har vært fornøyd, ville de ikke kommet tilbake. Det er noen nye hvert år, men grunnstammen har vært den samme. Dette er folk vi har et forhold til og kjenner. Det er også noen av litauerne som har bosatt seg i Andøy nå, sier Kvivesen.

Skodita avviser lovbrudd

Ona Mlekiene i Skodita avviser til Dagbladet at selskapet har begått noen lovbrudd. Når det gjelder arbeidstid mener hun at det dreier seg om misforståelse når det gjelder registrering av arbeidstiden.

Mlekiene svarer i en e-post til Dagbaldet at Skodita har betalt arbeiderne norsk tarifflønn på 181 kroner, men at det blir 8 euro (80 kroner) timen når utgifter som husleie og reise er trukket fra.