– Ba om nedtrapping av aktiviteten

Allierte fly har forlatt Andøya

– Andøya flystasjon har levert bra over tid, men med det personellet som er, ba man om nedtrapping av aktiviteten, sier Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter.

FORLATT: De amerikanske P8-flyen har nå forlatt Andøya etter å ha jaktet på russiske ubåter i havområdene utenfor Norge.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Andøya flystasjon har for andre gang i år vært vertskap for både amerikanske P8-overvåkingsfly og kanadiske Aurora-fly.


Overvåkingsfly på Andøya:

Hektisk jakt på ubåter

Amerikanske, canadiske og norske overvåkingsfly driver nå hektisk jakt på russiske ubåter. I går ble det fløyet minst tre tokt ut fra Andøya og ett fra Keflavik på Island. Flyene konsentrerer seg om tre områder.


Begge gangene er det russisk aktivitet som har ført flyene til Andøya.

Denne gangen var det en stor russisk ubåtøvelse med rundt 10 ubåter som gjorde at de allierte flyene kom til Andøya for å hjelpe til med å holde oversikt over ubåt-aktiviteten.

Men nå har flyene forlatt Andøya.

– Vi opererer ikke P8 eller Aurora fra Andøya i dag, sier Stordal til VOL.

Han sier at det var vært døgnkontinuerlig aktivitet over lang tid for å holde kontroll med de russiske ubåtene.


P8-fly følger russiske ubåter

Det er nå tre amerikanske P8 overvåkingsfly på Andøya. De følger trolig med å aktiviteten til to russiske ubåter som øver i Nordsjøen».


– Lokalt ba man derfor om å få gå ned på aktivitetsnivået. Det har vært stor aktivitet over relativt lang tid. Andøya flystasjon har levert bra, men med det personellet som er og tilgangen på ressurser ba man om å få gå ned på aktiviteten og det ble innvilget, sier Stordal.

Han sier at den russiske aktiviteten har flyttet seg sørover og at det derfor var mulig å redusere aktiviteten på Andøya.


P8-fly på Andøya

– Skal følge russisk militærøvelse vest av Helgeland og Andøya

– De amerikanske P8-flyene skal hjelpe Norge med økt situasjonsforståelse i forbindelse med en varslet russisk øvelse, sier pressetalsmann Sigurd Tonning-Olsen ved Forsvarets operative hovedkvarter.


Twitter-kontoen MIL_Radar melder nå om amerikanske P8-fly som opererer ut fra Keflavik på Island og franske Atlantic-fly som flyr ut fra Lorient i Frankrike.