Andøy og Samskap:

Får 20 millioner til omstilling;

Andøy kommune får nå 20 millioner kroner til omstillingsarbeidet i Andøy. Pengene kommer både fra staten og fra Nordland fylkeskommune.

PENGER: Omstillingsleder og næringssjef Brita Erlandsen får nå 20 millioner kroner til omstillingsarbeidet i Andøy.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Andøy kommune har en total pott på 125 millioner kroner i omstillingsmidler.

95 millioner av dette kommer fra staten, mens Nordland fylkeskommune og Andøy kommune skal bidra med 15 millioner kroner hver.


Spanderer middag på Andøy-studenter

De kommende ukene skal Samskap ut å møte Andøy-studenter i Oslo, Trondheim og Tromsø.


Omstillingsperioden skal vare fra 2018 til 2023. Staten har til nå bevilget 50 millioner kroner til omstillingen i Andøy. Andøy kommune og omstillingsorganisasjonen Samskap har fått 35 millioner kroner av den statlige bevilgningen.

Regjeringen foreslår ingen nye penger til omstilling i 2020. Det betyr at 45 millioner kroner fra staten fordeles over årene 2021 til og med 2023.


Mål: 350 nye arbeidsplasser, men har bare klart 19,5 så langt

Samskap har som mål å skape 350 nye arbeidsplasser i Andøy.


Nordland fylkeskommune foreslår nå å overføre 20 millioner kroner til Andøy i omstillingsmidler.

– Det står igjen en rest fra 2019 på 15 millioner kroner av den statlige bevilgningen. Dette overfører vi nå til Andøy kommune og Samskap. Nordland fylkeskommune slår sammen vår bevilgning på 2,5 millioner kroner per år for 2019 og 2020 slik at totalsummen blir 20 millioner kroner. Det betyr at det ikke kommer noen bevilgning fra Nordland fylkeskommune neste år, sier Ingelin Noresjø (KrF), som er fylkesråd for næring.