Fylkeskommunens budsjett:

Utsetter rassikring mellom Andenes og Bleik

Nordland fylkeskommune utsetter rassikringen mellom Andenes og Bleik. Årsaken er at et annet prosjekt er blitt dyrere.

UTSETTER: Vegstrekningen mellom Andenes og Bleik er rasutsatt. Statens vegvesen vil bygge en ny tunnel i det farlige området, men økte kostnader for et annet prosjekt, gjør at Nordland fylkeskommune vil utsette sikringen på fylkesvei 976.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Statens vegvesen er i ferd med å sluttføre forslaget til reguleringsplan for den nye tunnelen mellom Andenes og Bleik.


Statens vegvesen lover å møte golfklubben:

Frykter veien tar banen

Da Statens vegvesen nylig annonserte oppstart av planarbeidet for rassikring av fylkesveien mellom Andenes og Bleik, var det med et kart som viste en vei tvers over golfbanen på Bleik.


Planen er å bygge en ny tunnel som går fra Kirkegården på Bleik med utløp rett sør for dagens tunnel.


Byggestart i 2021

– Nå starter planleggingen av ny tunnel mellom Bleik og Andenes. Byggingen kan starte i 2021, sier Svein Eggesvik (Sp), som er fylkesråd for samferdsel i Nordland.


Dermed beholder man strekningen ved Kleivodden der det er laget et utsiktspunkt for Nasjonal turistveg.

Men nå blir prosjektet forsinket. I budsjettforslaget for Nordland fylkeskommune, skriver fylkesråd Svein Eggesvik (Sp) følgende:

– Vegen mellom Bleik og Andenes er svært skredutsatt, og de senere år skjedd steinskred og steinsprang som har gjort at vegen har blitt stengt for trafikk. Planprogram for ny tunnel er vedtatt. Det arbeides nå med ulike alternativ til ny trasé. En ny trasé vil innebære tunnel og ny veg i dagen. Grunnet kostnadsøkningene på prosjektet Liafjell- Olvikvatnet, må byggestart på dette prosjektet utsettes.


Ordfører Jonni Solsvik om rassikring på fylkesveg 976:

– De har valgt det beste alternativet

Statens vegvesen har kommet frem til at rassikringstunell på den rasutsatte strekningen mellom Bleik og Kleivodden, er den beste løsningen. Dette er ordfører i Andøy kommune, Jonni Solsvik (H) veldig tilfreds med.


Eggesvik har tidligere annonsert byggestart for prosjektet i 2021 og ferdigstillelse i 2022 eller tidlig i 2023. Nå må andværingene belage seg på ytterligere ventetid på en sikker vei.