Sa ja, men ikke enstemmig, til midlertidig oppskytingsrampe

Kommunestyret i Andøy ga mandag dispensasjon slik at Andøya Spaceport kan jobbe videre med etablering av en midlertidig oppskytingsrampe. Vedtaket ble gjort mot fire stemmer.

REGJERINGSKRITIKK: Halvar Rønneberg (Frp) er ikke fornøyd med egen regjering i Spaceport-saken. – Regjeringen har sauset bort tiden, sa Rønneberg.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Andøya Spaceport ønsker å skyte opp små satellitter fra vestsiden av Andøya. Den permanente oppskytingsrampen skal bygges ute i sjøen, men det vil ta tid før den er ferdig.


– Nasjonal turistveg får være nasjonal turistveg

– Det bør være mulig å kombinere, men Andøya Spaceport er mye viktigere enn Nasjonal turistveg, sa Arbeiderpartiets Kjell-Are Johansen i formannskapet mandag.


Selskapet har som mål å skyte opp den første satellitten høsten 2020. For å få det til, må det bygges en midlertidig oppskytingsrampe på land. Det krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.


Leder for turistveiseksjonen i Statens vegvesen, Jan Andersen bøyer ikke av på kravene

Leder for turistveiseksjonen i Statens vegvesen, Jan Andersen, vil ikke bøye av på kravene i forhold til den planlagte satellittoppskytingsbasen.


Samtidig jobbes det med en reguleringsplan for området. Den blir trolig behandlet i kommunestyret i februar neste år. Det er kommet flere innsigelser mot planen, blant annet fra Norges fiskarlag og Fiskeridirektoratet.

VILLE VENTE: John Helmersen i SV ville ikke gi dispensasjon til en midlertidig oppskytingsrampe.  Foto: Jørn Aune

Mandag tok kommunestyret i Andøy stilling til dispensasjonssøknaden. I formannskapet understreket teknisk sjef Arne Blix at denne dispensasjonen ikke er et ja til oppskyting av satellitter. Det kan først skje når den større reguleringsplanen er godkjent.

Debatt

– Jeg er glad for at selskapet står på. Jeg har brukt mye tid på å påvirke eget parti om finansieringen av dette, og jeg har heller ikke lagt skjul på at det er knapt med tid, sa Høyres Matz Abrahamsen.


Fiskeridirektoratet positiv til Spaceport, men påpeker mangelfull utredning

Fiskeridirektoratet er positiv til felles bruk av havområdene utenfor Andøya. Men direktoratet mener at utredningen som er laget om fiskerinæringen er mangelfull. Nå vil direktoratet delta i det videre koordineringsarbeidet i saken.


– Fylkesmannen mener at vi ikke bør gi dispensasjon. Jeg synes det er spesielt at vi skal gi dispensasjon når det arbeides med en reguleringsplan. Jeg er kritisk til hvordan man her bruker planinstituttet, sa Robert Svendsen (MDG).


Norges Fiskarlag med kritikk av satellittbase-utredningen

Norges Fiskarlag mener konsekvensene av den planlagte satellittbasen for fiskerinæringen er sterkt undervurdert. Fiskarlaget ber derfor om en rekke avbøtende tiltak. Blant annet vil Fiskarlaget atoppskytingene skal skje om natta.


– Innspillene til reguleringsplanen viser at det er mange uavklarte spørsmål. Dette skaper nye arbeidsplasser, men det skal balanseres mot de arbeidsplassene vi har i dag. Vi må derfor gi oss tid til den endelige behandlingen. Alt som planlegges i Andøy nå, markerer også et skille, der vi går fra et mer naturbasert næringsliv til et mer industribasert næringsliv, sa John Helmersen (SV).

– Et godt innlegg mot regjeringen

Innleggene fra Svendsen og Helmersen skuffet Fremskrittspartiet Halvar Rønneberg, som i møtet også uttrykte frustrasjon over egen regjering.

– Regjeringen har sauset bort tiden og ikke gjort jobben den skulle ha gjort. Dette er fremtiden for Andøy-samfunnet. Derfor er jeg litt skuffet over MDG og SV. Det er nå toget går. Da må vi tilrettelegge for at selskapet kommer i gang, sa Rønneberg.

– Jeg vil takke Halvar Rønneberg for nok et god innlegg mot den sittende regjeringen, repliserte Torfinn Bø fra Senterpartiet.

– Jeg vil minne om at Andøy før har kastet seg på et tog som skulle gå – da vi solgte tråleraksjene. Det tapte vi mye på. Det er ikke alltid det å kaste seg på toget er det mest lønnsomme, repliserte Helmersen.

Resten av kommunestyret sluttet seg til dispensasjonssøknaden, som dermed ble innvilget mot de fire stemmene fra SV og MDG.