– Må ha økte ressurser for bedre byggesakskontroll

– Det er behov for økte ressurser og økt kompetanse om man skal føre mer tilsyn med bygg, svarte rådmann Kirsten Lehne Pedersen i kommunestyret mandag.

RUTINER: – Hvilke rutiner har Andøy kommune for å følge opp byggesaker, spurte Tommy Lyngra Søberg (Ap) i mandagens kommunestyremøte. 

Andøy

Det var Arbeiderpartiets Tommy Lyngra Søberg som tok opp saken etter flere saker i media om byggesakskonflikter, blant annet om Ole Robin Iversen som opplevde at naboen bygde deler av en garasje på Iversens tomt.


Har ikke kapasitet til å kontrollere byggesaker

Kommunestyrepolitiker Tommy Søberg (Ap) spør rådmannen hvilke rutiner Andøy kommune har for oppfølging av byggesaker. Svaret er: Andøy kontrollerer bare når folk klager.


– Hvilke rutiner har Andøy kommune for å følge opp byggesaker?

– Blir byggesøknaden kontrollert ute på bygget til den det gjelder slik at man er sikker på at bygget stemmer overens med de tegningene som følger ved søknaden før brukstillatelse utstedes?


Reagerer på at kommunen ikke åpner for ankesak:

– Jeg føler meg rettsløs

Ole Robin Iversen reagerer på at Andøy kommune fatter et vedtak som ikke kan påklages, når han klager på at naboen har bygd deler av en garasje på hans eiendom.


Hva sier brannforskriftene om avstander mellom bygg på 2 forskjellig gårds og bruksnummer?

Dette var de tre spørsmålene Lyngra Søberg ønsket svar på.

Ikke faste rutiner

Rådmannen svarte at Andøy kommune ikke har skriftlige rutiner for tilsyn i byggesaker.


– Føler at vi sitter på utstilling

– Vi føler at vi sitter på utstilling og det er ubehagelig, sier Anders Lambersøy etter at det ble satt inn et vindu i nabohuset – uten at det var gitt tillatelse til det.


– Tilsyn blir til på grunn av meldinger fra naboer eller andre. Det er søkers ansvar at bygg føres opp i samsvar med det som er søkt. Vi sjekker ikke plassering av til et hvert bygg som settes opp, svarte Lehne Pedersen.

Søker ikke ferdigattest

Hun fortsatte med å peke på at mange som bygger ikke søker om ferdigattest når bygget er ferdig.


Får nei til vindu, får lov til å bygge veranda

Tore Strøm får tillatelse til å bygge en veranda mot nord i Gårdsveien 81 på Bleik, men må trolig fjerne et allerede innsatt vindu mot vest og naboen Anders Lambersøy.


– Vi sjekker når en byggesak er tre år gammel. Det er vanskelig å føre tilsyn når vi ikke får melding om oppstart og at bygget er ferdig, sa Lehne Pedersen og var klar på en ting.

– Det er behov for økte ressurser og økt kompetanse om det skal føres mer tilsyn, sa hun.

Når det gjelder avstand mellom bygg, svarte rådmannen at det skal være minimum åtte meter mellom bygg på ulike bruksnummer, med mindre det er gjort tiltak for å hindre spredning av brann.