Utdanningsforbundet med stor bekymring for kuttene:

– Tror rus og vold vil øke

ATV Clas-Einar Jacobsen sier at klubben ved Andenes skole frykter at Ungdata-undersøkelsens funn om økning i vold og rus vil forsterkes ytterligere dersom rådmannens kuttforslag gjennomføres.

forsterkes: Clas-Einar Jacobsen, ATV Utdanningsforbundet ved Andenes skole minner om Ung data-undersøkelsen der det kommer fram økning i bruk av rusmidler og vold, samtidig som skoletrivselen går ned. Klubben frykter at med de kutt det legges opp til for ungdommen både i skole og fritid at problematikken øker. alle foto: mette-hælene berger Amundsen 

Klubben synes det er beklagelig dersom kuttforslaget vedtas, siden det kan føre til færre bosatte i Andøy og tap av inntekter.

Voksenopplæringa
Andøy

Samtlige arbeidsplassklubber i Utdanningsforbundet på Andenes skole, Voksenopplæringa og Risøyhamn skole uttrykker stor bekymring for foreslåtte budsjettkutt. Hovedtillitsvalgt Børge Folden har sendt inn uttalelser fra samtlige klubber som respons på årets budsjettforslag.