Drivstoff-fylling i Andenes havn:

Venter på brannteknisk godkjenning

– Vi håper å ha anlegget klart før sesongen, sier Andreas Haugen, som er styreleder i Andøy Havn KF.

DRIVSTOFF: Denne hvite containeren inneholder drivstofftanken som fiskerne på Andenes snart kan bruke til å drivstoff på båtene. – Vi venter på en brannteknisk godkjenning av anlegget, sier Andreas Haugen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

I årsmeldingen fra Andøy Havn KF står følgende:

– For den mindre flåten har Andøy Havn KF i samarbeid med Andenes havneservice AS etablert ei flytebrygge beregnet som bunkersbrygge. Andøy Havn KF står for bryggen, mens Andenes Havneservice AS skal stå for bunkersdelen. Bryggen ble etablert i juni. Ferdigstillelse av bunkersdelen er ikke gjennomført.

BUNKERSBRYGGE: Andøy Havn KF og Andenes havneservice AS har samarbeidet om å etablere en flytebrygge i havna på Andenes med tilhørende bunkersanlegg.  Foto: Jørn Aune

Styreleder Haugen håper nå at også bunkersdelen skal være på plass før vintersesongen setter inn.

– Alt utstyret er på plass, men vi må en brannteknisk godkjenning av anlegget. Det ble leid inn en konsulent for å utarbeide alle dokumentene, og dette er nå sendt inn for godkjenning, sier Haugen til VOL.

Muligheten for å fylle drivstoff på en sikker måte er noe som har vært etterspurt av fiskerne på Andenes.

Nå ser det ut til at de blir bønnhørt.