Bevilget 300.000 kroner til forsvarsarbeid

Kommunestyret i Andøy bevilget mandag 300.000 kroner til forsvarspolitisk arbeid. – Dette er en viktig sak for Andøy, og vi er ikke ferdig med dette arbeidet, sa varaordfører Lill Pettersen. 

FORTSETTER: Politikerne i Andøy fortsetter det forsvarspolitiske arbeidet og har bevilget 300.000 kroner til videre kamp for Andøya flystasjon.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Andøy

I november 2016 vedtok Stortinget å legge ned Andøya flystasjon. Arbeidet med å få vedtaket omgjort har så langt ikke ført frem.


Forsvaret må finne midlertidig mottak for nye overvåkingsfly

Hangaren på den nye flybasen på Evenes blir ikke ferdig i tide til å ta imot de første nye overvåkingsflyene. Nå må Forsvaret finne midlertidige alternativer.


Nå jobber regjeringen med en ny langtidsplan for Forsvaret. Tidligere i høst la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen frem sitt fagmilitære råd (FMR). Der foreslår han å bruke Andøya flystasjon som en reservebase til mottak av allierte forsterkninger. Hva dette betyr, helt konkret, er det usikkerhet om

12. november deltok ordfører Knut Nordmo og Kjell-Are Johansen (Ap) i et dialogmøte med forsvarsministeren i Oslo. Tirsdag avholdes et lignende møte i Tromsø.

– Arbeidet med denne saken er ikke ferdig, selv om det er et gammelt vedtak som ligger til grunn. Vi er avhengig av ekstern bistand og det er en del reiseutgifter. Dette er en viktig sak for Andøy, sa Pettersen.

Budskap

I saksutredningen står følgende:

– For Andøy kommune er det viktig å fremheve forhold i FMR som, etter kommunens vurdering, bør medføre at spørsmålet om fremtida til Andøya flystasjon blir en viktig del av arbeidet med ny langtidsplan for forsvaret.

– I den sammenheng må Andøy kommune utforme et budskap som synliggjør hvilke forutsetninger som er vesentlig endret etter vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon.

– Forsvarsutvalget vil på vegne av kommunen ha ansvaret for den videre prosessen. Utvalget vil være avhengig av en del ekstern bistand til analyser, utforming av budskap og gjennomføringsplan. Utgifter til ekstern bistand samt reise-/møteutgifter anslås til inntil300.000 kr.

Etterlyste regnskap

SVs John Helmersen pekte på at tidligere ordfører Jonni Solsvik lovet en oversikt over hvordan pengene til det forsvarspolitiske arbeidet har blitt brukt.


Nyhetsanalyse: Kan Andøya få ny militær strategisk betydning etter Orion?

– Diskusjonen rundt mikrosatellitter er en del av arbeidet med en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Langtidsplanen vil bli lagt frem for Stortinget i 2020.


– Jeg håper det kan gjøres, sa Helmersen.

– Jeg advarer mot å gjøre regnskapet for detaljert. Da kan man lese strategier ut av tallene, advarte Halvar Rønneberg (Frp).

– Jobben med Forsvaret er ikke død. Vi har fortsatt håp. Et regnskap vil gjøre det lettere når man senere skal bevilge penger til dette, sa Anitha Bendiksen (Ap).