Uavklart om Andøybudsjettet:

Men bassengene blir bare sommerstengt

Ingen av partiene i Andøy hadde ferdig et alternativ budsjettforslag til formannskapets møte mandag. Senterpartiets Lill Pettersen signaliserte likevel noen endringer partiet vil gjøre, blant annet når det gjelder bassengene.
Andøy

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen la tidligere i høst frem et budsjettforslag med mange og dramatiske kuttforslag for å få et budsjett i balanse. Nedleggelse av Åse barnehage, sommerstengte barnehager, kutt av sykehjemsplasser, kutt i skolene, mørke gatelys og stengte bassenger i sju måneder var noen av forslagene.


Må kutte dramatisk i Andøy

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen har lagt frem en liste med dramatiske kuttforslag for å få kommunebudsjettet i balanse. Det kuttes blant annet stillinger i skole og barnehage. En barnehage foreslåes nedlagt i Sør-Andøy og det kan bli færre sykehjemsplasser.Dette er kuttlista

Kuttlisten er lang og vil være vond for mange dersom politikerne slutter seg til rådmannens forslag.

Her er et utdrag av de mest dramatiske kutt- og reduksjonsforslagene:

Kulturmidler kuttes (50.000 kroner)

Kutt av støtte til Andøy næringsforening (150.000 kroner i 2020)

To lærerstillinger voksenopplæring (884.000 kroner i 2020)

Tilskudd Andøy Reiseliv (175.000 kroner)

Kutt av støtte til hall-leie barn og unge (100.000 kroner)

Mindre til utstyr og læremidler ved Andenes skole (381.000 kroner)

2,3 årsverk assistenter Andenes skole (467.000 kroner)

Redusert vikarbruk Andenes skole (390.000 kroner)

To lærerstillinger Andenes skole (541.000 kroner i 2020)

Vakant stilling Andenes skole (407.000 kroner)

Mindre til utstyr og læremidler ved Risøyhamn skole (60.000 kroner)

Reduksjon 1,5 assistentstilling Risøyhamn skole (328.000 kroner)

2,1 lærerstillinger Risøyhamn skole (561.000 kroner)

Vikarer Risøyhamn skole (256.000 kroner)

Endret barnehagestruktur i Sør Andøy

3,5 barnehagestillinger i Sør-Andøy (760.000 kroner i 2020)

Sommerstengte barnehager (200.000 kroner)

Reduksjon antall lærlingplasser i barnehagene (156.000 kroner)

Reduksjon kommunepsykolog (137.000 kroner)

Kutt av turnusfysioterapeut (274.000 kroner)

Reduksjon bemanning Risøyhamn legekontor (262.000 kroner)

Reduksjon helsestasjon (280.000 kroner)

Reduksjon fra 28 til 24 sykehjemsplasser (845.000 kroner i 2020)

Reduksjon sykefravær (318.000 kroner)

Stillingsreduksjon Torvhågveien (439.000 kroner)

Reduksjon tilskudd frivilligsentral (142.000 kroner)

Vakant stilling brannvesen (658.000 kroner)

Stengte bassenger januar til og med juli (600.000 kroner)

Reduksjon vedlikehold av bygninger (150.000 kroner)

Slukking av enkelte gatelyskretser (100.000 kroner)

Reduksjon Kirkelig fellesråd (200.000 kroner)


Rådmannen hadde også med seg dårlig nytt til politikerne. Andøy kommune styrer nemlig mot et merforbruk målt mot budsjett på 8,8 millioner kroner i 2019.

– Jeg hadde håpet på lys i tunnelen, men så ble mørkt, sa Høyres Matz Abrahamsen om den rapporten.

Noen tiltak

Varaordfører Lill Pettersen sa at partiet ikke var i mål med budsjettarbeidet, men at man hadde noen tanker om ting man ikke ville kutte og hvordan det skulle finansieres.


Stenger ikke gatelysene

Politikerne i Andøy vil ikke stenge gatelysene i Andøy. Det ble klart i formannskapets møte mandag. – Dette handler om bolyst, trvisel og ikke minst trafikksikkerhet, sa varaordfører Lill Pettersen.


Pettersen sa at Senterpartiet ikke ville kutte kulturmidler, vedlikehold av bygg, tilskudd til frivillig arbeid, tilskudd til landbruk, barn og unge, halv stilling ved helsestasjon, halv stilling i voksenopplæringen og overføring til kommunalt næringsfond. Sp vil også beholde midler til vedlikehold av ferister.


Utdanningsforbundet med stor bekymring for kuttene:

– Tror rus og vold vil øke

ATV Clas-Einar Jacobsen sier at klubben ved Andenes skole frykter at Ungdata-undersøkelsens funn om økning i vold og rus vil forsterkes ytterligere dersom rådmannens kuttforslag gjennomføres.


Sp vil heller ikke stenge bassengene i sju måneder, men vil holde dem sommerstengt fra 1. juni til 1. september.

– Vi vil også gi tilskudd til Andøy næringsforening og reiseliv, men de må tåle litt kutt, sa Pettersen.


Engasjerte Andøysvømmere om kuttforslag:

– Vil flytte om bassenget stenges

– Jeg vil flytte dersom bassenget stenges, sier Gabriel Alsos Lillejord. Barna i svømmeklubben synes det er trist at rådmannen vil stenge bassenget.


Inndekning

Sp vil dekke disse tiltakene inn med å redusere bruk av konsulenter med 300.000 kroner, redusere overføringen til disposisjonsfond med 300.000 kroner, redusere sosialhjelp med ytterligere 100.000 kroner, bevilge mindre til regionale midler, utsette låneopptak og redusere sykefraværet.

Sommerstengte barnehager

Et tema det ble litt diskusjon rundt var sommerstengte barnehager.

Aps Anitha Bendiksen ville vite hva det vil koste å holde åpen en barnehage i Sør-Andøy og en på Andenes.


Forbehold om nedlegging av barnehagen på Åse

Formannskapet i Andøy gikk mandag inn for å legge ned barnehagen på Åse, men alle tok forbehold, også Senterpartiet, som kan avgjøre saken på egenhånd.


– Alt henger sammen med alt. Plutselig har vi tre sykepleiere mindre fordi de ikke har barnehageplass, sa Bendiksen.

Merete Olsen, enhetsleder barnehage, mente det vil bli vanskelig å holde åpen bare en barnehage i hver ende av kommunen.

– Hvem skal få plass dersom behovet for barnehageplass er større enn den ene barnehagen, sa Olsen,

Hun pekte også på at man ved å stenge barnehagene, vil klare å avvikle en stor del av ferien til de ansatte uten å leie inn vikarer.

Forbehold

Formannskapet vedtok å sende rådmannens forslag videre som innstilling til kommunestyret, men alle politikerne tok forbehold.

– Jeg skulle ønske vi hadde et ferdig budsjett. Det har vi ikke. Vi vil kvalitetssikre at det vi gjør er rett, sa Aps Anitha Bendiksen.