Klager på barnehagetilskudd

Norlandia Andungen barnehage på Andenes mener Andøy kommune beregner tilskuddet barnehagen får på feil måte.

KLAGER: Norlandia Andungen barnehage på Andenes klager på tilskuddet barnehagen får fra Andøy kommune.  Foto: Jørn Aune

Andøy

I slutten av oktober fikk barnehagen brev fra Andøy kommune med satsene for tilskuddet for 2020.

Der fremgår det at barnehagen får 172.836 per heltidsplass for barn i alderen 0 til 2 år. For barn i alderen tre til fem får barnehagen 108.316 kroner per heltidsplass.

Til sammen vil dette gi Norlandia Andungen barnehage et kommunalt tilskudd på 4.985.854 kroner for 2020 eller 415.488 kroner per måned.

Klage

Når har barnehagen klaget på dette via Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

– Tilskuddsgrunnlaget som er benyttet i beregningen er ikke godt nok dokumentert. Kommunen plikter å opplyse om hvordan satsene er beregnet, herunder hvilke utgifter som inngår i beregningen, og hvilke som unnlates, skriver PBL i brevet til Andøy kommune.

PBL mener videre at forskjellen mellom de to tilskuddssatsene indikerer at det er feil i beregningen.


20 private barnehager i Vesterålen: Kun én lokal eier har tatt ut utbytte

VOL har gjennomgått de private barnehagene i Vesterålens praksis med tanke på å ta ut utbytte. Av de lokalt eide barnehagene er det kun én som har tatt utbytte.


– Satser for store barn utgjør mellom 47 og 49 prosent av satsene for små barn i samtlige av de 180 kommunene vi har mottatt satser fra, bortsett fra i Andøy kommune hvor satser for store barn utgjør 61 prosent av småbarnsatsene, heter det i klagen.


Oversikt private barnehager Vesterålen

DriftsformOmsetn. 2018Utbytte 2018
Andøy


Barnas HusForening/lagIngen regnskap
Andungen barnehageKonserneid Norlandia759 mill.
Øksnes


Trollskogen barnehageSamvirkeforetak10 mill.
Myre BedriftsbarnehageAS6,8 mill.500 000 kr.
Hadsel


Aspåsen barnehageSamvirkeforetakIngen regnskap
Børøya barnehageSamvirkeforetakIngen regnskap
Grytting barnehageSamvirkeforetak4,4 mill.
Hoppensprett Melbu AS12,4 mill.
Hoppensprett StokmarknesAS6,5 mill.
Lille-Børøya barnehageAS10,5 mill.
Sjøstjerna barnehage MelbuKonserneid Norlandia759 mill.
Solheim barnehageSamvirkeforetak7,8 mill.
Tumlebo barnehageSamvirkeforetakIngen regnskap
Sortland


Blåfjell barnehageSamvirkeforetak11 mill.
Granbuska barnehageSamvirkeforetak4,5 mill.
Hoppensprett BjørkmoAS2,7 mill.
Kleiva barnehageSamvirkeforetak5,7 mill.
Nordskogen barnehageSamvirkeforetak4,2 mill.
Prestelva barnehageSamvirkeforetak18,9 mill.
Skogstjerna FamiliebarnehageSamvirkeforetakIngen regnskap

PBL mener videre at Andøy kommune bruker feil metodikk i sin beregning, og oppfordrer kommunen til bruke en mal fra KS/PBL for å beregne tilskuddssatsene.

Lavt i Andøy

Nettavisen hadde 9. april i år en artikkel om det kommunale tilskuddet til private barnehager.

Rådmennene i mange kommuner mener systemet er for komplisert og det skjer trolig mange feil når det gjelder beregningen av tilskudd.


Andværinger som gjør det godt i fylkeshovedstaden:

Startet med én barnehage, endte opp med 250 millioner kroner

Benn Eidissens barnehage-eventyr startet på Andøya. Nå forvalter han de 250 millionene som eventyret ga han etter å ha solgt seg ut.


I artikkelen fremkommer det at tilskuddet til private barnehager i Andøy er blant de laveste i Norge.

– Gjennomsnittlig nasjonal tilskuddssats for barn under tre år i 2019, lå på 212.869 kroner. Laveste tilskuddssats per barn var i Andøy kommune med 187.084 kroner, og den høyeste tilskuddssatsen var i Hol kommune med 287.291 kroner, skriver Nettavisen.


Andungen barnehage blant de første godkjente i landet:

Helsefremmende barnehage

Onsdag mottok Andungen barnehage tittelen «Helsefremmende barnehage», som en av de første i landet.