Høringsrunde med gatenavn:

Vil bo i Sommerfjøsveien

Formannskapet i Andøy vedtok 4. november en rekke nye gatenavn i Andøy. Nå er vedtaket opphevet og innbyggerne får 30 dager til å si sin mening om navnene.

ADRESSER: Alle i Andøy skal få egen gateadresse. Nå får innbyggerne som skal få nye adresser 30 dager til å uttale seg om navneforslagene. 

Andøy

I forbindelse med vedtaket 4. november har det vært litt uklart hva innbyggerne kunne klage på i forbindelse med de nye gatenavnene.


Her kan du sjekke alle de nye gatenavnene i Andøy

Språkrådet har nå uttalt seg om navneforslaget på 106 gater i Andøy. Veien opp til Ramnan vil snart hete Laserveien. – Det høres bra ut, sier Ingrid Hanssen ved Alomar.


Konsulent Robert Svendsen informerte formannskapet om at innbyggerne kunne klage på navnevalget. Det kan man imidlertid ikke.


Her er forslagene

Her er alle forslagene til nye gatenavn i Andøy.


– Slik jeg oppfattet spørsmålet i formannskapet, og svarte på det, veiledet jeg slik at det var klart at bruker kunne påklage selve navnet på adresseparsellen. Dette er ikke tilfelle. Bruker kan klage på selve tildelingen av adressen og på skrivemåten av det valgte navnet, men ikke selve navnet. Det bestemmes av i Andøy, formannskapet, skriver Svendsen i et notat.

Sommerfjøsveien

Beboerne på tre bruksnummer i Risøyhamn har sendt klage til kommunen på valg av «Ørntuva» som gatenavn for deres vei.

– Ørntuva har ingen nærhet til våre eiendommer eller vår vei. Vår hus er bygd på stedet til den gamle sommerfjøsen til Benjaminsen. Vi har alltid omtalt vår vei som Sommerfjøsveien, skriver beboerne i en klage til Andøy kommune.

De finner det for øvrig urimelig at Andøy kommune skal vedta navn på en vei som er privat.

– Vi mener Ørntuva er helt feil navn på veien og ber om at vårt navn Sommerfjøsveien blir vedtatt, heter det i klagen.

30 dagers høringsfrist

Dersom vedtaket fra 4. november hadde blitt stående, ville denne klagen ha blitt avvist.

Men nå får alle berørte en sjanse til å uttale seg om valget a gatenavn. Etter forslag fra varaordfører Lill Pettersen blir listen med nye gatenavn nå lagt ut til gjennomsyn på Andøy kommunes nettsider i 30 dager.