14 dager igjen av elgjakta:

Nesten hele elgkvota tatt i fire kommuner

Nesten hele elgkvota er tatt i fire av kommunene i Vesterålen. Det har ikke lyktes VOL å få tall for Øksnes.

ELGJAKT: Årets elgjakt varer frem til 23. desember. Det er fortsatt noen dyr i igjen på kvotene i de ulike vesterålskommunene. 

Andøy

Det gjenstår noen få dyr på elgkvota i Andøy, Bø og Sortland. Elgjakta pågår frem til 23. desember, men jaktdagene begynner å bli ganske korte her i nord. Det er derfor høyst usikkert om de siste dyrene blir felt.


Toppen av elgpåkjørsler passert:

138 elgpåkjørsler i Vesterålen - frykter elgen har funnet jaktfritt «fristed»

Siden 2014 har 138 elg blitt påkjørt i Vesterålen. Nå peker et foreløpig jaktfritt område seg ut som elgens nye «fristed». Her frykter forvaltningen at antall påkjørsler vil øke i framtida.


– I Andøy er det felt 63 av 64 dyr så langt, og i Sortland er det felt 106 dyr av ei kvote på 111, sier viltforvalter Jostein Holmeng til VOL.

Fra Bø får VOL opplyst at det gjenstår to kalver av ei kvote på totalt 54 dyr.


Reduserer minstearalet på elg

Sortland kommunestyre har vedtatt «Forskrift om minsteareal for godkjenning av elgvald og fellingstillatelse for elg".


I Hadsel har man ikke den endelige oversikten over hvor mange som er felt, men man regner med at nesten alle dyrene av ei kvote på 91 dyr er felt.

Når det gjelder Øksnes, har VOL ikke fått kontakt med dem som har oversikten over elgjakta.

Hjorteviltregisteret

Det skal etter hvert bli mulig å for alle å følge jakta på ulike hjortedyr fra nettsiden hjorteviltregisteret.no.

For tiden er kun data for villrein som. er tilgjengelig, men dersom alt går bra, vil data for elg være tilgjengelig før jul.