Bikker 2021 før første satellittoppskyting ved Andøya Spacecenter:

– Finansiering blir tidligst avklart i revidert budsjett til våren

– Vi rekker ikke å skyte opp første satellitt høsten 2020, men har avklart med kunden at det er greit, sier Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center.

AVKLARiNG. Odd Roger Enoksen (til venstre) venter på at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal avklare finansieringen av Andøya Spaceport. Nå går det mot at det først vil skje i juni 2020. Dette bildet er tatt i februar da søknaden om finansiering ble overlevert i Oslo.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andøy

Satellittoppskyting fra Børvågen på vestersiden av Andøya er et prosjekt som kan gi Andøy flere hundre nye arbeidsplasser. Men det drar ut før det kommer en avklaring.


Slik blir Andøya Spaceport

Andøya Spacport vil gi 321 arbeidsplasser i anleggsfasen og inntil 350 når man begynner å skyte opp satellitter. Men det er også noen utfordringer, både når det gjelder støy, fiskeri og naturmangfold.


– I den opprinnelige søknaden søkte vi om 100 prosent egenkapitalfinansiering. Det ble gjort en ekstern vurdering av prosjektet og den konkluderte med at lønnsomheten ikke var tilstrekkelig for at staten skulle få den avkastningen som kreves. I november sendte vi en revidert søknad der vi søker om en kombinasjon av statstilskudd og egenkapital, sier Enoksen.

Revidert statsbudsjett

Egenkapital er en investering som Stortinget kan vedta utenom de vanlige budsjettbehandlingene. Tilskudd er derimot en budsjettsak.

– Første mulighet for det er revidert statsbudsjett til våren. Jeg håper avklaringen kommer da. Avklaringen om egenkapital vil komme samtidig slik at Stortinget kan behandle dette som én sak. Vi har en veldig god dialog med Nærings- og fiskeridepartementet, sier Enoksen.

Midlertidig oppskytingsrampe

Kommunestyret i Andøy har innvilget dispensasjon til å bygge en midlertidig oppskytingsrampe på land. Målet har vært at den første satellitten skulle skytes opp høsten 2020. Enoksen sier at det rekker man ikke.


Sa ja, men ikke enstemmig, til midlertidig oppskytingsrampe

Kommunestyret i Andøy ga mandag dispensasjon slik at Andøya Spaceport kan jobbe videre med etablering av en midlertidig oppskytingsrampe. Vedtaket ble gjort mot fire stemmer.


– Vi må ha områdereguleringen på plass og den kommer til behandling i kommunestyret i februar neste år. Vi blir ikke å begynne å bygge i første kvartal. Det ser derfor mørkt ut for oppskyting høsten 2020, og vi bikker nok nyttår 2021. Men det er avklart med kunden om at det er greit, sier Enoksen.

Han sier at man også trenger en oppskytingstillatelse fra staten før den første satellitten kan skytes opp.


Fiskeridirektoratet positiv til Spaceport, men påpeker mangelfull utredning

Fiskeridirektoratet er positiv til felles bruk av havområdene utenfor Andøya. Men direktoratet mener at utredningen som er laget om fiskerinæringen er mangelfull. Nå vil direktoratet delta i det videre koordineringsarbeidet i saken.


– Vi har fortsatt en del planlegging som gjenstår og vi jobber videre med det. Vi tar en risiko og bruker egne midler til dette, men både styret og vi i administrasjonen tror at dette kommer på plass, sier Enoksen.