Kan man stole på fylkesrådet?

Fylkesrådet i Nordland har selv gått ut med glade budskap om to saker med betydning for Andøy. Ingen av sakene blir slik fylkesrådets glade budskap tydet på. Da er det grunn til å spørre om fylkesrådet er til å stole på?

LOVNADER: Fylkesrådet i Nordland med fylkesrådsleder Tomas Norvoll i spissen har lovet andværingene nybygg til den videregående skolen og rask byggestart for rassikringen mellom Andenes og Bleik. Men slik blir det ikke. 

Andøy

I november 2016 kom fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen med det glade budskap om at Andøy videregående skole skulle få 30 millioner kroner til et nybygg for romteknologilinja.

Olsen hadde vært på besøk ved skolen og sett at lokalene man hadde til «romlingene» ikke var de beste.

Først skulle man bygge ut hovedbygget ved skolen. Så skulle man rive det såkalte Rødbygget og bygge nytt. Nå skal man bygge om en eksisterende fløy ved skolen. Kostnaden blir trolig lavere enn 30 millioner og fylkesrådet sparer penger.

– Men når det blir ledige lokaler inne i det eksisterende skolebygget så må vi se på om disse kan brukes, uttaler fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Rassikring

Den andre saken gjelder rassikringen mellom Andenes og Bleik. I mai gikk fylkesrådet i Nordland igjen ut med en gladmelding om at det blir rassikring og at byggestart ville bli i 2021.

Nå er prosjektet utsatt og vil tidligst stå ferdig i 2025 eller 2026.

Ironisk nok gikk det et nytt steinras på veien dagen etter at reguleringsplanen for rassikringen ble presentert.

Ting kan endre seg over tid. Ny teknologi og bedre metoder kan gjøre at prosjekter kan løses på en annen og rimeligere måte. Det tror jeg alle vil forstå.

Det som er vanskeligere å forstå, er når fylkespolitikerne selv, helt uoppfordret, går ut med gladmeldinger til folk og ikke klarer å levere på disse.

Det blir ikke nybygg ved Andøy videregående skole og rassikringen er nå mange, mange år unna.

Fylkesrådet lovet begge deler, uten at man klarer å levere det man har lovet. Det er derfor grunn til å lure på om fylkesrådet er til å stole på. Det er i hvert fall all grunn til heretter å ta alle gladmeldinger fra fylkeshuset i Bodø med en stor klype salt.