Vil følge forsvarssjefens råd når det gjelder innfasing av P8

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa i Stortinget onsdag at han vil følge forsvarssjefens råd når det gjelder innfasing av de nye P8 overvåkingsflyene.

INNFASING: Senterpartiets Liv Signe Navarsete spurte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om innfasing av de nye P8-flyene og luftvern.  Foto: Bilde fra Stortingets overføring av spørretimen.

Andøy

Det var Senterpartiets Liv Signe Navarsete som tok opp innfasingen av de nye overvåkingsflyene med forsvarsministeren. Det er nå klart at infrastrukturen på Evenes ikke vil stå klar når de første P8-flyene kommer til Norge. De må dermed operere ut fra en annen base frem til at basen på Evenes eventuelt blir ferdig.


Andøy sterkt til stede i dialogmøtet med forsvarsminister: Kjemper videre mot Evenes

Andøy-ordføreren argumenterte sterkt for at Andøya flystasjon må vurderes på nytt, fremfor Evenes, når forsvarets fremtid nå stakes ut på nytt.


– En eventuell forsinkelse vil gi oss utfordringer når vi får P8-flyene over. Det er en kapasitet det er viktig at vi får satt i operativ drift rett og slett for at aktiviteten rundt oss er større. Det seiles mer hos naboene og vi er avhengig av å få en så god situasjonsforståelse som mulig, sa Bakke-Jensen.


Forsvaret må finne midlertidig mottak for nye overvåkingsfly

Hangaren på den nye flybasen på Evenes blir ikke ferdig i tide til å ta imot de første nye overvåkingsflyene. Nå må Forsvaret finne midlertidige alternativer.


– Jeg har ikke fått tilrådningen fra Forsvaret om hvor vi eventuelt skal ha de maritime overvåkingsflyene midlertidig til at Evenes er klar. Men jeg har sagt at jeg vil følge den faglige rådgivningen om hvor man skal operere flyene. Det er en ingen prestisje fra mine side om hvilken rullebane vi skal bruke og hvor de skal stå. Vi har kompetent et miljø på Andøya som driver denne operasjonen i dag. Det kan godt hende at forsvarsjefen sier at det lureste er å gjøre det fra Andøya. Hvis det er svaret hans, så finner jeg det naturlig åvære enig med han. Det er en operative kapasiteten som er viktig, sa Bakke-Jensen.

– Det er godt å høre at prestisje ikke går foran fornuften, repliserte Navarsete.

Luftvern

Hun tok også opp spørsmålet om luftvern på Andøya, og spurte om amerikanerne har med seg luftvern når amerikanske P8-fly opererer fra Andøya. Navarsete lurte også på hvorfor Forsvaret ikke sørget for luftvern på Andøya nå dersom luftvern var så viktig for å beskytte de maritime overvåkingsflyene.

Bakke-Jensen svarte at det ikke er luftvern på Andøya, men at det blir viktig for basen på Evenes, og at det vil gi større sikkerhet og fleksibilitet i en krisesituasjon.