Kronprinsen åpner Spaceship Aurora

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen åpner i mars 2020 det nye opplærings- og opplevelsessenteret «Spaceship Aurora» på Andøya Space Center.

Kronprins Haakon skal åpne Spaceship Aurora.  Foto: Berit Roald

Andøy

- Vi er glade og stolte over at Kronprinsen vil foreta åpningen av det nye senteret, sier daglig leder Arne Hjalmar Hansen i NAROM. -Verdensrommet fenger nysgjerrige i alle aldre, og Norge har en spennende romhistorie å formidle. Det nye senteret vil bidra til å gjøre oss enda bedre i stand som nasjonal aktør i arbeidet med å stimulere flere barn og unge til å velge realfag og teknologi, samt være med på å sette norsk romvirksomhet på kartet. Det er også viktig å spre kunnskap om romvirksomhetens nytte og betydning i samfunnet, sier Arne Hjalmar Hansen. Han er direktør for Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) ved Andøya Space Center.

Åpningen blir etter alle solemerker første uke i mars.

Med sin beliggenhet gjør NAROM aktiv bruk av de unike nasjonale ressursene som finnes på romsenteret til rekruttering og opplæring. NAROM gjennomfører en rekke tiltak for å bidra i arbeidet med å øke rekrutteringen nasjonalt til realfagene og teknologi med flere tusen deltakere hvert år, skriver NAROM i en pressemelding.

NAROM har en basisbevilgning over statsbudsjettet, og Kunnskapsdepartementet har økt sin bevilgning til NAROM for å legge til rette for at NAROM skal kunne utvide sin virksomhet. Derfor bygges det nå et nytt opplærings- og opplevelsessenter ved romsenteret på Andøya, med nye 1 400 m2; undervisningsrom, grupperom, dronesimulator og satellittrelaterte laboratoriefasiliteter. I det nye senteret skal også et nytt oppdrag lanseres; «Reisen til Mars». Oppdraget utvikles i samarbeid med bl.a. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Norsk Romsenter og Universitetet i Oslo, og hvor deltakerne skal kunne reise virtuelt til den røde planeten og gjøre «forskningsoppdrag» ved hjelp av georadaren som er utviklet av FFI og skal følge marsroveren som NASA kal sende til Mars i 2020.

Programmet for Kronprinsens besøk vil bli utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen utarbeider eget presseprogram for Kronprinsens besøk.