Nå får Listhaug Andmyran på bordet

Norges ferske olje- og energiminister Sylvi Listhaug må nå gjøre seg kjent med vindkraftprosjektet på Andmyran, og skal avgjøre om det gis forlenget frist for å ha vindkraftverket ferdig.

KLAGESAK: Sylvi Listhaug (Frp) overtok nylig som olje- og energiminister etter hadselværingen Kjell Børge Freiberg (Frp). Nå skal Listhaug avgjøre om Andmyran Vind AS får forlenget frist til å bygge vindkraftverket på Andøya.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Andøy

Andmyran Vind AS har frist til 31. desember 2020 med å bygge ferdig og sette vindkraftverket i drift. Selskapet har søkt om å forlenge fristen til 31. desember 2021.


Ber om fire endringer i konsesjonen:

Vil sette opp 26 vindturbiner på Andmyran

Andmyran Vind AS vil sette opp 26 vindturbiner på Andøya. Selskapet søker også om fire endringer i konsesjonen. Det fremkommer av dokumenter selskapet har sendt inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innvilget søknaden. Det førte til 14 klager på vedtaket.

Nå har NVE behandlet klagene. Et dokument som er publisert på Facebook-siden til «Motvind Andøy - Bevar Andøya uten vindturbiner» viser at direktoratet opprettholder sitt vedtak.

Dermed går klagene automatisk videre til Olje- og energidepartementet for avgjørelse. Der er det nå Sylvi Listhaug som er statsråd.


Andmyran har sendt inn detaljplan:

– Utbygger må selv vurdere om de rekker å bygge innen fristen

– Andmyran vind må selv vurdere om de rekker å bygge innen fristen, sier Rune Flatby i Norges vassdrags- og energidirektortat (NVE).


Listhaug har tidligere uttalt seg krast om vindmøller. 26. august skrev hun dette på sin Facebook-side: «Vindmøller er noe svineri, som forsøpler norsk natur.»

Tiden vil vise om Listhaugs holdninger til vindmøller får betydning for behandlingen av klagen.

Ni fikk klage

NVE mottok som nevnt 14 klager på vedtaket om å gi Andmyran Vind forlenget frist til ut 2021.

Det var bare ni av klagene som ble realitetsbehandlet. Det var klagene fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Maren Anne Omma Engen, Sigurd Karlsen

Naturvernforbundet (NF), Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland (FNF), Norges Miljøvernforbund (NMF), Sabima, Kristine Karlsen Theodorsen og Monica Amsen og Kim Ivan Nicolaisen.

I korte trekk mener NVE at både kunnskapsgrunnlag og saksbehandling er slik at det ikke er grunnlag for gi klagerne medhold i at Andmyran Vind ikke skal få forlenget frist.NVE peker også på at flere forhold det klages over skal vurderes når miljø-, transport og anleggsplanen (MTA) skal behandles. Denne planen skal ut på høring når NVE har gått gjennom den.

Burde ha informert bedre

Et av punktene det er klaget over, er manglende informasjon fra Andmyran Vind.

NVE mener at Andmyran Vind ikke var pliktig til å gi grunneiere og naboer informasjon om noen endringer, men at man burde ha gjort det.


Nordmos vindkraft-svar:

– Positivt for noen, negativt for andre

– Hvordan har Andøy kommune tenkt å ta vare på innbyggerne i de berørte områdene, spurte Kari Vik fra kommunestyrets talerstol. – Vi har ingen reell mulighet til å stoppe vindkraftkonsesjonen, svarte ordfører Knut Nordo.


– Av hensyn informasjonsbehovet til grunneiere, naboer og andre mener NVE likevel at konsesjonæren burde underrettet naboer og eiere til planområdet om endringene slik NVE ba om i brev fra oss 01.11.2018, skriver NVE i vedtaket.

Inndragning av konsesjon

Flere av de ni klagerne har også bedt om at konsesjonen til Andmyran Vind AS blir trukket tilbake.

Her skriver NVE at konsesjonen er en avgjørelse som er tatt av Olje- og energidepartementet og at det kun er departementet som kan trekke tilbake en konsesjon.

Fikk ikke klage

Andøy SV, Andøy MDG, Bjørn Bertheussen, Bjarne Jensen og Sigrun Langva fikk ikke sine klager behandlet.

Når det gjelder SV og MDG skriver NVE følgende.

– Det er også en alminnelig forutsetning at politiske partier først og fremst bør påvirke offentlige vedtak innenfor den politiske arena. NVEs vurdering er derfor at Andøy SV og Andøy MDG ikke kan anses for å ha rettslig klageinteresse.

Når det gjelder de tre privatpersonene, mener NVE at de ikke er berørt av vedtaket som grunneiere eller rettighetshaver og at klagen derfor blir avvist.