10. januar får Andøy nye politivedtekter

Kommunestyret vedtok tidligere i år nye politivedtekter. Nå har Politidirektoratet godkjent dem, og de vil gjelde fra og med 10. januar.

FYRVERKERI: Oppskyting av fyrverkeri er en av mange ting som reguleres av politivedtektene. 

Andøy

Politidirektoratet har laget en mal for politivedtekter og ønsker at alle kommunene i Norge vedtar vedtekter basert på denne malen. Det gjorde kommunestyret i Andøy 27. september i fjor, riktignok med noen endringer. Dette gjelder blant annet for camping og husdyr (for eksempel sauer).

Tigging

I malen fra Politidirektoratet er det tatt med forbud mot tigging. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen samarbeidet med politiet i Andøy om forslaget som politikerne fikk til behandling.


Nye politivedtekter:

Fortsatt lov med hund og katt på Andenes

Husdyr kan ikke vandre fritt på Andenes, men det er fortsatt lov med kjæledyr som hund og katt. Og politikerne vil følge med utviklingen av campingturismen i Andøy.


Konklusjonen var at tigging ikke er et stort problem i Andøy, og dette punktet ble derfor tatt ut av vedtekten. Det samme skjedde med et punkt om pantelån.

Nattero, fyrverkeri og takras

Politivedtektene regulerer en rekke forhold, som ellers ikke er lovregulert. Et eksempel er at det skal være nattero på offentlig sted mellom 23.00 og 06.00. Et annet eksempel er at man må søke politiet om tillatelse om man ønsker å opptre på offentlig sted. Dette gjelder også andre «publikumsrettede aktiviteter».


Vedtar ny politivedtekt for Andøy:

Vil ikke forby tigging og husdyr kan ikke vandre fritt på Andenes

Tigging vil være tillatt i Andøy og det blir forbudt med sau og andre husdyr uten tilsyn på Andenes. Det fremgår av forslaget til ny politivedtekt.


Forbud mot fyrverkeri er et annet punkt. Uten tillatelse fra politiet er det generelt forbud mot fyrverkeri, med unntak av tidsrommet 31. desember fra klokken 18.00 til 1. januar klokken 02.00.

Takras og snørydding er andre ting som omtales i politivedtekten. Det samme gjelder kasting av avfall, og opprydding.

– Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet, heter det i vedtekten.

Kommunen kan gi gebyr

Politiet har myndighet til å håndheve politivedtekten. Også Andøy kommune har myndighet til å håndheve flere av punktene i vedtekten og kan ilegge overtredelsesgebyr for dem som bryter vedtektene.


Andøy sender politivedtekter på høring

Andøy kommune har sendt sitt forslag til endrede politivedtekter på høring.


Dette gjelder for eksempel rydding av snø etter takras og dersom noen kaster søppel på offentlig sted.

Fra 10. januar

Brevet fra Politidirektoratet er datert 10. desember. I brevet skriver direktoratet at man stadfester Andøy kommunes nye politivedtekter.

– Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet, heter det i brevet.

Det vil bety at den nye vedtekten trer i kraft fra 10. januar.