Foreslår kraftig innstramming av turistfiskereglene

Regjeringen foreslår en kraftig skjerping av turistfiskereglene.
Andøy

Dagens regelverk gir enhver rett til å ta ut 10 kilo fisk eller fiskevarer. Dette er foreslått endret til å lyde: «Det er ikke tillatt å føre ut av landet fisk eller fiskevarer, inkluderte bearbeidede produkter, herunder fiskefilet. Den som kan dokumentere at fisken eller fiskevaren er fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter, kan likevel føre ut 20 kilo, innenfor en periode på syv kalenderdager. Fisken må være hel, sløyd og hodekappet. Det er ikke tillatt å føre med seg ut fisk i bearbeidet form som fiskefilet.»

Tidligere har reglene vært slik at turistfiskebedriftene har måtte rapportere fangst en gang per måned. Dette foreslår regjeringen en endring på. Fangst skal innrapporteres noen dager etter at den er tatt. Foreløpig har ikke regjeringen foreslått antallet dager. Det vil de høre mer om i høringsrunden.

Leder i Norges Fiskarlag, bøfjerding Jan Fredriksen, sier til Vol at han ikke har rukket å lese det nye forslaget til regelverk. Noe har han dog fått med seg via andre. Han har blant annet registrert at det fortsatt er mulig å ta med seg fisk ut av landet, om enn i litt andre former enn tidligere.

-Akkurat det er både jeg og fiskerne uenig i. Når de som kommer hit først er her på ferie, så får de spise fisken når de er her. Slik enkelte har holdt på, har det vært den reneste matauk. Mange kommer hit i sine kjøretøy, har med seg mat og drikke og legger generelt lite igjen, sier Fredriksen.