Andmyran:

Innbyggerkrav om ny vindkraftbehandling

Monica Amsen og Motvind Andøy ber nå kommunestyret i Andøy gjøre en ny behandling av vinkraftanlegget på Andmyran. – Det må foretas en foretas ny og faktabasert gjennomgang, heter det i forslaget fra Amsen.

Andmyran Vind AS har konsesjon på utbygging av et vindkraftverk på 166 MW.   Foto: Illustrasjonsfoto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

Kommuneloven åpner for at innbyggerne kan fremme forslag til formannskap og kommunestyret i en kommune. Minst 2 prosent av innbyggerne må stille seg bak kravet, men det holder uansett om 300 innbyggere står bak kravet.