Vil ha mer tilskudd til private barnehager

Andøy kommune økte tilskuddet til de private barnehagene i Andøy, Men Norlandia Andungen barnehage er likevel ikke fornøyd.

KLAGER: Andøy kommune har økt tilskuddet til de private barnehagene i Andøy. Norlandia Andungen barnehage mener regnestykket fortsatt er feil og vil ha fylkesmannen til å avgjøre saken.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Da Andøy kommune først beregnet tilskuddet til de private barnehagene i Andøy (Norlandia Andungen og Barnas hus), ville Andungen få 4.985.854 kroner i tilskudd, mens Barnas hus ville få 2.181.021 kroner.


Klager på barnehagetilskudd

Norlandia Andungen barnehage på Andenes mener Andøy kommune beregner tilskuddet barnehagen får på feil måte.


Norlandia klaget på vedtaket via Private barnehagers landsforbund (PBL).

Enhetsleder Merete Olsen sa da til VOL at den første beregningen var foreløpig i påvente av avklaringer i statsbudsjettet.

Den nye beregningen ga mer i tilskudd for de yngste barna og litt mindre til de eldste. Totalen ble en økning i tilskuddet.


Barnehageklage:

Får mer i tilskudd for de minste barna

De to private barnehagene i Andøy får mer i tilskudd for de minste barna og litt mindre for de eldste barna i barnehagene.


Den nye beregningen viste at Andungen vil få 5.264.049 kroner i tilskudd i år, mens Barnas hus får 2.270.770 kroner i tilskudd – en total økning på 368.104 kroner. Det nye tilskuddet er drøye 100.000 mer enn det kommunen har beregnet i sitt budsjett.

Fradrag

Tilskuddet til de private barnehagene beregnes ut fra kommunens kostnader til egen barnehagedrift.

PBL mener imidlertid at Andøy kommune ikke har tatt med alle kostnadene i regnstykket.


Tilskudd til private barnehager i Vesterålen:

Har økt med 18 millioner kroner de siste fem årene

I fire av fem kommuner i Vesterålen er det private barnehager. De siste fem årene har kommunale tilskudd til disse økt med 19 prosent, altså 18,1 millioner kroner.


– I selvkostkalkylen har kommunen inkludert et fradrag opp 234.000 kroner til «Ekstra styrking Måsungen – bosatte flyktninger», skriver PBL i et brev til kommunen.

Fylkesmannen

PBL mener kommunen ikke kan gjøre dette og at beløpet ikke skal være en del av tilskuddsberegningen.


20 private barnehager i Vesterålen: Kun én lokal eier har tatt ut utbytte

VOL har gjennomgått de private barnehagene i Vesterålens praksis med tanke på å ta ut utbytte. Av de lokalt eide barnehagene er det kun én som har tatt utbytte.


– Dersom vedtaket opprettholdes eller dere mener vedtaket er tilstrekkelig dokumentert, bes det om at klagen oversendes fylkesmannen i Nordland for endelig behandling, skriver PBL i brevet.